Samen Emerpark

We zijn een initiatief gestart waarin we in de maanden september en oktober 2020 uw mening en ideeën over het park hebben opgehaald. Bedankt hiervoor!

De gemeente vindt het belangrijk om samen met u te bedenken hoe Zutphen er nu en in de toekomst uitziet. Daarom zijn we begin 2020 een initiatief gestart waarin wij als gemeente hebben opgehaald wat uw mening en ideeën over het Emerpark zijn. Dit initiatief hebben we Samen Emerpark genoemd.

Hoe hebben we dat gedaan en hoe gaan we verder?

Tijdens het initiatief Samen Emerpark zijn we in drie fases tot 1 februari 2021 aan het werk geweest om uw mening en ideeën op te halen en de nieuwe koers voor het park vorm te geven. Hieronder leggen we kort uit welke fases we hebben doorlopen en wat daarin gerealiseerd is.

Fase 1 Zoveel mogelijk ophalen

In september en oktober hebben we zoveel mogelijk mensen op verschillende manieren bevraagd en ideeën opgehaald. Naast interviews met gebruikers in en rondom het Emerpark, heeft de gemeente een enquête in heel Zutphen uitgezet om uw input op te halen. Via het inwonerspanel “Zutphen spreekt”, de krant en de socials van de gemeente Zutphen is de vragenlijst uitgezet. Velen van u hebben de enquête ingevuld. Nogmaals: heel erg bedankt daarvoor! Hierdoor hebben wij een eerste beeld gekregen van uw mening over het park. De enquête is momenteel gesloten.

Fase 2 Samen vormgeven

Eind oktober hebben we alle antwoorden verzameld en vertaald in een rode draad. Met deze rode draad hadden we een eerste, duidelijke richting in handen voor de toekomst van het park. Vervolgens zijn er begin januari 2021 twee co-creatie sessies georganiseerd. Tijdens deze sessies hebben we samen met Zutphense inwoners en organisaties gewerkt aan de kernwaarden van het gebied. De rode draad was hiervoor de basis. Ook is uit deze sessies “De groene huiskamer van Zutphen” als naam voor de ontwikkeling ontstaan. Verder zijn er randvoorwaarden benoemd om te kunnen ontwikkelen in de toekomst.

Fase 3 Definitieve Richting Emerpark: de visie Emerpark

De uitkomsten van fase 2 hebben we gebruikt om de gebiedsvisie voor het Emerpark vorm te geven. Deze gebiedsvisie is dus vanuit een breed participatie proces ontstaan. Een bijzonder proces waar we trots op zijn.

Via de algemene pagina Samen Emerpark vindt u de concept gebiedsvise Emerpark en leest u meer over het park.