Samen Emerpark

We zijn een initiatief gestart waarin we in de maanden september en oktober 2020 uw mening en ideeën over het park hebben opgehaald. Bedankt hiervoor!

De gemeente wil graag samen met u bedenken hoe het Emerpark er in de toekomst uit kan gaan zien. Daarom zijn we begin 2020 een initiatief gestart waarin de gemeente heeft opgehaald wat uw mening en ideeën over het park zijn: Samen Emerpark.

We vinden het als uw gemeente belangrijk dat u de mogelijkheid heeft om aan te geven op welke manier u het park ziet. En waar volgens u de kansen liggen.

Hoe hebben we dat gedaan en hoe gaan we verder?

Tijdens het initiatief Samen Emerpark gaan we in drie fases tot 1 februari 2021 aan het werk om op te halen en het nieuwe plan voor het park vorm te geven. Onderstaand leggen we deze fases kort uit.

Fase 1 Zoveel mogelijk ophalen

In september en oktober hebben we zoveel mogelijk mensen op verschillende manieren bevraagd en ideeën opgehaald. Naast interviews met gebruikers in en om het Emerpark, heeft de gemeente een enquête in heel Zutphen uitgezet om uw input op te halen. Via het inwonerspanel van Zutphen, de krant en de socials van de gemeente Zutphen is de vragenlijst uitgezet. Velen van u hebben de enquête ingevuld. Heel erg bedankt daarvoor!. Hierdoor hebben wij een eerste beeld gekregen van uw mening over het park. De enquête is momenteel gesloten.

Fase 2 Samen vormgeven

Als we eind oktober alle antwoorden op de vragen hebben ontvangen en verzameld én we alle andere activiteiten hebben afgerond, hebben we heel veel informatie. Om uiteindelijk tot een goed plan te komen is het belangrijk om de rode draad eruit te halen. Zo kunnen we de richting voor de toekomst van het park duidelijk krijgen. In fase 2 gaan we die rode draad eruit halen, uitwerken en de thema’s benoemen.

Samenwerken in fase 2

Ook in deze fase willen we graag samenwerken met ondernemers, gebruikers van het park en inwoners uit Zutphen, die belang hebben bij de ontwikkelingen van het Emerpark. Heeft u meegedaan aan de enquêtes en interviews? En heeft u aangegeven dat u ook in fase 2 een bijdrage wilt leveren? Dan nemen wij in november 2020 contact met u op. Let op: om praktische redenen is een beperkt aantal plekken beschikbaar. De gemeente bepaalt daarom welke aanmeldingen meedoen aan fase 2.

Fase 3 Definitieve Richting Emerpark: de visie Emerpark

Nadat we in fase 2 uitgezocht hebben wat belangrijk is, sluiten we het samenwerk gedeelte af. De gemeente gaat dan aan de slag om van de uitkomsten uit het initiatief Samen Emerpark een officieel gedragen visie te maken. Op die manier kan er professioneel mee gewerkt worden. Wij noemen dit document 'de visie Emerpark'. Uiteraard blijven wij u ook in deze fase op de hoogte houden over de uiteindelijke visie gaat worden. Daar heeft u namelijk een belangrijke bijdrage aan geleverd.