Vergroenen oevers Vispoortgracht

We zijn in januari 2022 gestart met het verwijderen van de parkeerplaatsen langs de Houtwal en het verwijderen van de stoep. Dit doen we om de oevers van de Vispoortgracht aantrekkelijker te maken. We leggen een nieuw vrijliggend voetpad aan en planten veel nieuwe bomen. Zo maken we de wandelroute tussen de parkeerplaats aan de Houtwal en de binnenstad van Zutphen aantrekkelijk en beter herkenbaar. In de toekomst willen we dit pad doortrekken tot de binnenstad zodat bezoekers via een fraaie wandelroute van onze binnenstad kunnen genieten.

Historische plek

Het voetpad volgt de oever van de Vispoortgracht en biedt een mooi zicht op het bastion waarop het gerechtsgebouw staat. We maken hiermee de gracht meer beleefbaar en maken de eeuwenoude verbinding tussen Zutphen en de rechtspraak heel zichtbaar voor de bezoeker.

Met dit plan geven we uitvoering aan de Visie Vesting van de Toekomst. Ook bereiden we ons voor op de gevolgen van de klimaatveranderingen. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen we gebruik maken van het Europese INTERREG-programma Waterrobuuste steden, waarbij in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel en verschillende Europese steden een grensoverschrijdende samenwerking aangaan wordt op het gebied van klimaatadaptatie.

Toegankelijk voetpad

Het voetpad bestaat uit de gebakken klinkers die vrijkomen uit de parkeerplaatsen langs de Houtwal. Zo zorgen we voor circulair gebruik van de vrijgekomen materialen. Het voetpad wordt zo aangelegd dat deze goed toegankelijk is voor minder validen.

Verschillende soorten bomen

Bij de aanplant van de nieuwe bomen langs de Vispoortgracht kiezen we voor verschillende soorten bomen, met verschillende groottes, bloeiwijzen en (herfst)bladkleur. Zo voorkomen we dat grote hoeveelheden bomen in de toekomst uitvallen door ziektes en plagen. Ook is er het hele jaar meer sierwaarde, er bloeit er altijd wel één en in de herfst ontstaat een prachtig kleurenpalet.

Veel nieuwe bomen voor een prettig leefklimaat

We planten zoveel bomen terug omdat we bomen erg belangrijk vinden. Bomen zorgen voor zuurstof, vangen fijnstof en zorgen dus voor een schone lucht. Ook bieden ze een verblijfplaats voor dieren. Daarnaast bieden de bomen schaduw en nemen water op. Hiermee zijn ze belangrijk voor een prettig leefklimaat. En ze zorgen voor een mooie uitstraling van deze historische plek.

De juiste boom op de juiste plek

Voor de aanleg van dit pad kappen we de 3 bomen die nu in de parkeerplaatsen staan en slecht van conditie zijn. Zo ontstaat er ruimte voor een brede groene zone waarin 18 nieuwe bomen worden aangeplant.

Voordat we een keuze maken voor de nieuwe soorten, vindt eerst grondonderzoek plaats. Dan kunnen we bepalen welke soorten geschikt zijn. Daarbij moeten we ook rekening houden met de kabels en leidingen in de grond.

Goed voor vogels, kleine zoogdieren en insecten

Bij de soortenkeuze zoeken we naar boomsoorten die een meerwaarde hebben voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Die helpen ons namelijk ook weer bij het bestrijden van plaagdieren zoals de eikenprocessierups.

In de groenstrook zaaien we een bloemenmengsel dat aansluit op de oevers van de Vispoortgracht. Zo creëren we een groene zone met een grote meerwaarde voor biodiversiteit.

Voorbereid zijn op klimaatveranderingen

Dit project draagt bij aan het klimaatadaptief maken van onze stad. Met het project:

  • voorkomen we wateroverlast: er is minder verharding, waardoor water in de groenstroken kan zakken en afstroomt naar de Vispoortgracht;
  • voorkomen we ‘hittestress’: de bomen geven schaduw;
  • voorkomen we droogte: de bomen houden water vast.

Heeft u een vraag?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@zutphen.nl.