Subsidie voor evenementen en activiteiten in het Hanzejaar 2023

Zutphen viert in 2023 het Hanzejaar. Dit doet Zutphen samen met acht andere Hanzesteden: Deventer, Doesburg, Elburg, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen en Zwolle. Het Hanzejaar is een ode aan de Hanzetijd, met een omvangrijk programma van evenementen en activiteiten. Bewoners, ondernemers en bezoekers zijn van harte welkom om mee te doen.

Gemeente Zutphen stelt hiervoor subsidie beschikbaar.

De organisatie van het Hanzejaar is in handen van Stichting Zutphen Promotie. Ook is een speciale Programmacommissie in het leven geroepen, die adviseert bij de vormgeving, kwaliteit en voortgang van het programma van het Hanzejaar. Lees meer over het Hanzejaar in Zutphen.

Wat houdt de subsidie in?

Met de subsidie voor evenementen en festivals kunt u subsidie krijgen als u een evenement of activiteit organiseert speciaal voor het Hanzejaar 2023. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. Belangrijk is bijvoorbeeld dat de evenementen of activiteiten betekenis geven aan het verhaal van de Hanzesteden en die zichtbaar maken - vanuit het verleden, heden en de toekomst. En dat ze bijdragen aan bewegen, ontmoeten, verbinding, betrokkenheid, trots en kennis en ervaring over het thema Hanze bij inwoners en bezoekers.

Aanvragen

U vraagt de subsidie online aan. U logt in met DigiD (inwoners) of eHerkenning (bedrijven).

Om uw aanvraag in behandeling te nemen, hebben we deze gegevens nodig:

  • een projectplan
  • een sluitende begroting (overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven).
  • en als u voor het eerst subsidie aanvraagt:
    • een recente kopie van het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel;
    • de meest recente statuten;
    • een recent bankafschrift.