Subsidie Innovatiebudget Armoede en Schulden

Heeft u een origineel idee om inwoners in de gemeente Zutphen blijvend uit de armoede en/of schulden te krijgen? Dan kunt u misschien subsidie krijgen om uw idee uit te gaan voeren.

Wie kunnen subsidie aanvragen?

 • Organisaties uit Zutphen of Warnsveld
 • Inwoners uit Zutphen of Warnsveld

Voorwaarden

De activiteit(en) voldoet aan één of meer van onderstaande criteria:

 • De activiteit is origineel.
 • De activiteit past bij een van de doelstellingen van ons armoede- en schuldenbeleid. Met dit beleid willen we ervoor zorgen dat:
  • inwoners actief mee kunnen doen in en aan de samenleving;
  • mensen geen schulden krijgen of in armoede hoeven te leven. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat al hulp geboden wordt, voordat de problemen te groot worden;
  • inwoners leren hoe ze zichzelf financieel kunnen redden;
  • dat kinderen geen last krijgen van schulden of armoede van hun ouders;
  • organisaties en inwoners met goede initiatieven samen werken. Zodat de plannen elkaar aanvullen;
  • de gemeente biedt de juiste hulp en maakt het inwoners makkelijk om van die hulp gebruik te maken.
 • Er is of komt samenwerking met (andere) organisaties in Zutphen en Warnsveld.
 • De activiteit zorgt ervoor dat inwoners minder afhankelijk zijn van hulp van de gemeente of zelfs blijvend uit de armoede en schulden komen.
 • De gevraagde subsidie moet in verhouding staan tot het doel en de resultaten van het project.

De looptijd van de activiteit of het project is 1 jaar, maar een verlenging is mogelijk.

Deze subsidie is niet bedoeld voor bestaande activiteiten; ook niet ter ondersteuning of uitbreiding daarvan.

Totaalbudget

Het beschikbare budget voor 2022 is €30.000.

Aanvragen

U kunt tot 1 oktober subsidie aanvragen. U logt in met DigiD (inwoners) of eHerkenning (bedrijven).

In het formulier vragen wij u een projectbegroting toe te voegen. En aan te geven hoe u toezicht gaat houden op de resultaten van de activiteit/project.

De gemeente beslist uiterlijk 1 december over alle aanvragen voor het Innovatiebudget.

Subsidieregeling

De subsidieregeling bekijken