Subsidie Zutphens Sportakkoord

In 2019 is het Zutphens sportakkoord vastgesteld door de gemeente en verschillende sport- en beweegaanbieders in de gemeente Zutphen. In het Sportakkoord zijn de Zutphense ambities op het gebied van sport- en bewegen vastgelegd op 5 gebieden:

 • Inclusief sporten en bewegen: belemmeringen voor sportdeelname door leeftijd, geslacht of afkomst worden weggenomen.
 • Duurzame sportinfrastructuur: de exploitatie van sportaccommodaties wordt verbeterd en de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht.
 • Vitale sport- en beweegaanbieders: aanbieders van sport- en beweegaanbod worden toekomstbestendig gemaakt, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.
 • Positieve sportcultuur: iedereen kan overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten.
 • Van jongs af aan vaardig in bewegen: meer kinderen voldoen aan de beweegnorm en hun motorische vaardigheden nemen toe.

Lees de volledige tekst van het Zutphens Sportakkoord.

De Rijksoverheid stelt uitvoeringsbudget beschikbaar voor projecten of activiteiten die bijdragen aan één of meer van deze ambities. Gemeente Zutphen heeft de subsidieregeling ‘lokaal sportakkoord gemeente Zutphen 2020-2021’ vastgesteld.

Wat houdt de subsidie in?

U kunt een eenmalige subsidie aanvragen voor een activiteit of project. Deze moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U werkt samen met één of meerdere partijen in Zutphen.
 • Het initiatief is nieuw, of het betreft revitalisering van een bestaand initiatief.
 • Het initiatief kan leiden tot verbreding voor anderen. Dit betekent dat ook andere sportaanbieders gebruik kunnen maken van de ervaringen uit het project of de activiteit.
 • Het initiatief heeft een maatschappelijk oogmerk en geen winstdoel.

De subsidie bedraagt maximaal €3.000 per aanvraag. In uitzonderlijke gevallen kan een bedrag van maximaal €10.000 worden verstrekt. Bijvoorbeeld als de impact van de activiteit of het project groot is en er veel personen bij betrokken zijn.

Het beschikbare budget is €30.000.

Subsidie aanvragen

U kunt uw aanvraag indienen tot 1 oktober.

U vraagt de subsidie aan met het online aanvraagformulier (via de knop Aanvragen).

Bij de aanvraag vragen wij om de volgende gegevens:

 • Een beschrijving van de activiteit / het project, en hoe deze aansluit op de ambities uit het lokaal sportakkoord.
 • Het aantal (beoogde) deelnemers.
 • Een overzicht van de samenwerkingspartners.
 • Hoe u de opgedane kennis en ervaringen gaat delen met andere partijen.
 • Hoe de activiteit / het project wordt voorgezet in de jaren nadat de subsidie is verstrekt.
 • Een begroting.

Als een bijdrage mogelijk is via de sportlijn van NOC*NSF of via ander gemeentelijk beleid, dan moet deze eerst worden benut.