Tijdelijke subsidieregeling niet commerciële maatschappelijke en culturele instellingen vanwege coronacrisis

Om de negatieve (economische) gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken heeft de landelijke overheid diverse steunpakketten beschikbaar gesteld om de liquiditeit en werkgelegenheid bij ondernemers en organisaties op orde te houden. Ondanks de steunpakketten van de landelijke overheid en de provincies zien we dat steeds meer maatschappelijke en culturele instellingen het moeilijk krijgen en bij de gemeente vragen om aanvullende ondersteuning.

Wat houdt de subsidie in?

De gemeente Zutphen ontvangt van het Rijk financiële ondersteuning om de negatieve effecten van de coronamaatregelen (deels) te compenseren. Specifiek voor de ondersteuning van niet commerciële maatschappelijke en culturele instellingen (stichtingen, verenigingen of andere rechtspersonen) is een tijdelijke subsidieregeling opgesteld.

Heeft uw instelling schade geleden die direct het gevolg is van de coronacrisis? U kunt subsidie aanvragen om deze schade (gedeeltelijk) te compenseren. Die aanvraag moet aan een aantal criteria voldoen. Deze zijn te vinden in de “Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Zutphen 2020”.

Aanvragen

Subsidie in het kader van deze regeling vraagt u online aan.

Bij de aanvraag moet u de volgende documenten meesturen (u kunt deze uploaden bij het invullen van het online aanvraagformulier):

  • jaarrekening 2019
  • jaarrekening 2020 of, als deze niet beschikbaar is, de begroting voor het jaar 2020 waarin bepaalde informatie inzichtelijk is (zie hiervoor het aanvraagformulier)
  • een gespecificeerd en met bewijsstukken onderbouwd overzicht van kosten als rechtstreeks gevolg van COVID-19.

Nodig bij het invullen van dit formulier

  • uw contactgegevens en BSN (bij gezamenlijke bevoegdheid ook de gegevens van de tweede tekenbevoegd persoon)
  • IBAN met tenaamstelling
  • KvK-nummer, indien van toepassing

Na uw aanvraag

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarna toetsen wij of uw aanvraag compleet is. U ontvangt van ons een bevestiging per brief. In de brief staat op welke termijn u een besluit op uw subsidieaanvraag kunt verwachten.