Planning gemeenteraadsverkiezingen en formatie 2022

Hier vindt u een kalender voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op deze kalender leest u hoe het proces van de verkiezingen eruitziet.

Datum

Onderwerp

11 mei 2022

GroenLinks, Burgerbelang, PvdA en D66 zijn met elkaar in gesprek om te kijken of ze een coalitie kunnen vormen. Zij organiseren op 11 mei een openbare werkbijeenkomst over de thema’s woningbouw, ondernemerschap en natuur & klimaat. Zij nodigen alle Zutphense politieke partijen en een aantal deskundigen uit om informatie en ideeën uit te wisselen en op te halen.

Wilt u meer weten over deze avond? Lees dan ook het nieuwsbericht Formerende partijen organiseren werkbijeenkomst om coalitieakkoord te verrijken.

Bekijk meer informatie en de agenda per thema op Raad.zutphen.nl.

Bekijk de livestreams:

 

14 april 2022 Start formatie met mededeling van GroenLinks aan fractievoorzitters. Tijdens deze avond wordt bekendgemaakt met welke partijen GroenLinks verder wil onderhandelen over het vormen van een coalitie. Deze avond is ook digitaal te volgen via de livestream.
13 april 2022

Tweede duidingsavond. Tijdens deze avond geeft informateur André Putker een presentatie over gesprekken die zijn gevoerd met de verschillende politieke partijen. De gesprekken betroffen een programmatische verkenning. Deze avond is ook digitaal te volgen via de livestream.

30 maart 2022 Tijdens de raadsvergadering om 19.30 uur traden de oude gemeenteraadsleden af en werden de nieuwe gemeenteraadsleden geïnstalleerd.
28 maart 2022 Tijdens de raadsvergadering om 19.30 uur namen de oude gemeenteraadsleden afscheid.
25 maart 2022 De oude raad onderzocht de geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsleden.
24 maart 2022 Eerste duidingsavond.
24 maart 2022 Om 16.00 uur was het vervolg van de openbare zitting van het centraal stembureau. Tijdens deze zitting is de verkiezingsuitslag definitief vastgesteld.
23 maart 2022 Vanaf 8.00 uur was er een hertelling van de stemmen van 9 stembureaus.
Uiterlijk 22 maart 2022 Uitreiken van de benoemingsbrieven aan de nieuw gekozen raadsleden.
21 maart 2022 Tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau is besloten tot een hertelling van de stemmen van 9 stembureaus. De hertelling was op woensdag 23 maart. De openbare zitting van het centraal stembureau werd vervolgd op donderdag 24 maart.
16 maart 2022 Vanaf 10.00 uur werden in de Hanzehal de stemmen van het vervroegd stemmen geteld.
16 maart 2022 Dag van de stemming van 7.30 tot 21.00 uur. Zodra de stembureaus dicht gingen, startten de medewerkers van de stembureaus met het tellen van de stemmen. Zij gingen door totdat alle stemmen waren geteld.
15 maart 2022 Vervroegd stemmen van 7.30 tot 21.00 uur.
14 maart 2022 Vervroegd stemmen van 7.30 tot 21.00 uur.
14 maart 2022 De dag waarop u op zijn laatst de kandidatenlijst in huis moest hebben.
2 maart 2022 De dag waarop u op zijn laatst uw stempas in huis moest hebben.
14 februari 2022 Er is niemand in beroep gegaan bij de Raad van State tegen de kandidatenlijsten. Daarmee werd de kandidatenlijst definitief.
10 februari 2022 De StemWijzer kwam online op www.stemwijzer.nl. De StemWijzer hielp om te kiezen wat u belangrijk vindt voor uw gemeente. U kon met 30 stellingen uw politieke voorkeur testen en kijken of uw antwoorden passen bij wat de Zutphense politieke partijen belangrijk vinden.
8 februari 2022 Laatste dag waarop beroep kon worden aangetekend bij de Raad van State. Bijvoorbeeld tegen de beslissing van het centraal stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en handhaving van aanduiding politieke partij. Er is geen beroep aangetekend.
4 februari 2022 Terinzagelegging van de kandidatenlijsten: Het gemeentelijk centraal stembureau legde de kandidatenlijsten en eventuele ondersteuningsverklaringen ter inzage. Ook legden zij het papieren verslag (proces-verbaal) van de besloten zitting ter inzage.
4 februari 2022 Van 10.00 - 12.00 uur uur was er een openbare zitting van het centraal stembureau. Tijdens deze zitting is de kandidatenlijst definitief vastgesteld. De ingeleverde lijsten zijn genummerd. Tijdens de zitting konden inwoners bezwaar maken. Alle bezwaren kwamen in het proces-verbaal te staan dat het centraal stembureau na de zitting opmaakte. Bezwaar maken kon ook na de zitting door in in beroep gaan bij de Raad van State. Hier is geen gebruik van gemaakt.
1 februari 2022 Terinzagelegging van de kandidatenlijsten: Het gemeentelijk centraal stembureau legde de kandidatenlijsten en eventuele ondersteuningsverklaringen ter inzage. Ook legden zij het papieren verslag (proces-verbaal) van de besloten zitting ter inzage.
1 februari 2022 Onderzoek van de kandidatenlijsten: het gemeentelijk stembureau controleerde in een besloten zitting de geldigheid van de kandidatenlijst en of alle ingeleverde stukken in orde waren.
31 januari 2022 Dag van de kandidaatstelling: politieke partijen moesten tussen 9.00-17.00 uur hun kandidatenlijst inleveren bij het gemeentelijk centraal stembureau, samen met nog enkele andere documenten.
24 januari 2022 Voorinlevering van de kandidatenlijsten: politieke partijen kunnen hun kandidatenlijst en de bijbehorende stukken vaak al voor de dag van de kandidaatstelling laten controleren door het gemeentelijk centraal stembureau. Dit heet voorinlevering. De stukken moeten dan nog steeds worden ingeleverd op de dag van kandidaatstelling, ook als ze bij de voorinlevering in orde zijn.
3 tot en met 31 januari 2022 Voor nieuwe partijen zijn verklaringen van ondersteuning afgelegd. Dit zijn schriftelijke verklaringen van mensen die de deelname ondersteunen van een nieuwe politieke partij aan de verkiezingen.

20 december 2021

Laatste dag waarop politieke partijen zich konden registreren.