Volmacht aanvragen

Als u geen mogelijkheid ziet om een stem uit te brengen tijdens de verkiezingen, dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen.

Iedereen met kiesrecht kan een stempas laten omzetten in een volmachtsbewijs. De persoon die u machtigt, kan de volmachtsstem alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Let op: deze persoon mag voor maximaal 3 anderen stemmen.

Online aanvragen

U kunt een volmacht online aanvragen via DigiD. Een volmacht kunt u online aanvragen van maandag 15 februari tot woensdag 10 maart.

Schriftelijk aanvragen

Het is ook mogelijk om een volmacht schriftelijk aan te vragen met het Aanvraagformulier om iemand te machtigen om te stemmen (pdf, 142 kB). U kunt het formulier opsturen naar:

Gemeente Zutphen
t.a.v. Publiekszaken
Postbus 41
7200 AA Zutphen

De burgemeester moet het verzoekschrift uiterlijk woensdag 10 maart hebben ontvangen.

In het stadhuis

Wilt u na 10 maart nog een volmacht aanvragen? Dan kunt u tot vrijdag 12 maart 17.00 uur langskomen in het stadhuis met een ingevuld formulier (pdf, 142 kB) en uw identiteitsbewijs.

Bent u onlangs verhuisd?

Bent u in de zes weken voor de verkiezingsdag verhuisd? Vraag dan de machtiging aan via uw oude woongemeente.

Als alles in orde is, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens u kan stemmen.

Het is bij een volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Voor kiezers zonder een geldig identiteitsbewijs is dit dan ook de enige manier om hun stem uit te brengen.