Afval en grondstoffen

Afvalbeheerder Circulus verwerkt (grof) huishoudelijk afval in de gemeente Zutphen. Circulus leegt de groene en grijze containers en de ondergrondse containers. Zij zorgen ook voor de inzameling en verwerking van ander restafval en grondstoffen. Denk aan bijvoorbeeld papier, PMD (metalen verpakkingen en drankpakken), glas, chemisch afval, snoeiafval en grof huishoudelijk afval.

Voor meer informatie over het scheiden van afval, de afvalkalender en andere praktische zaken kunt u terecht op de website van Circulus. Een overzicht van alle ondergrondse containers vindt u hier op de website van Circulus.

Afvalkalender en Circulus-app

Circulus heeft een digitale afvalkalender.

U kunt ook de Circulus-app gebruiken. Deze app heeft de volgende functies:

 • Afvalkalender: met de data waarop uw containers worden geleegd.
 • Herinnering: stel zelf het moment in waarop u een seintje wilt krijgen wanneer de container aan de weg moet. Ontvang alerts voor plotselinge wijzigingen in dienstverlening.
 • Nieuws: lees wat er in de gemeente speelt rond de dienstverlening van Circulus.
 • Overzicht afvalbrengpunten: check waar u afval kwijt kunt in buurtcontainers en op recyclepleinen.
 • Wat hoort waar? Zoekfunctie voor het goed scheiden van afval.
 • Online regelen van tal van afvalzaken: iets melden, bestellen, omruilen of een afspraak maken.

U kunt de app downloaden in Google Play (voor Android) en in de App Store (voor IOS).

Afvalstoffen heffing

Wilt u meer informatie over de afvalstoffen heffing? Alle informatie hierover vindt u op de website van Circulus. Voor inhoudelijke vragen over uw aanslag kunt u terecht op de website van Tribuut.

Pilot 'anders inzamelen van restafval'

In het voorjaar van 2024 start gemeente Zutphen in drie wijken met een pilot voor het anders inzamelen van afval. Deze pilot onder de naam ‘anders inzamelen van restafval’ loopt tot eind maart 2025. Met deze pilot wil de gemeente ervaring opdoen en informatie verzamelen of deze wijze van inzameling in de toekomst voor de gehele gemeente Zutphen gaat gelden.

Meer informatie over de pilot 'anders inzamelen van restafval'

In het voorjaar van 2024 start gemeente Zutphen in drie wijken met een pilot voor het anders inzamelen van afval. Deze pilot onder de naam ‘anders inzamelen van restafval’ loopt tot eind maart 2025. Met deze pilot wil de gemeente ervaring opdoen en informatie verzamelen of deze wijze van inzameling in de toekomst voor de gehele gemeente Zutphen gaat gelden.

Anders inzamelen

Voor de inwoners van de gekozen wijken betekent dit dat zij het restafval niet langer in de grijze container kunnen aanbieden voor het ophalen. De grijze containers vervallen tijdens de pilot voor hen. Het restafval kunnen zij wegbrengen naar ondergrondse afvalcontainers in hun buurt. Het moment van restafval wegbrengen kunnen zij zo zelf bepalen.

De buurten waar de proef gaat plaatsvinden

De drie proeven worden uitgevoerd in de volgende wijken:

 • De Clerqstraat – Leeweriklaan
 • Omgeving Vispoorthaven – Houtwal – Rietbergstraat
 • Tichelkuilen.

In de omgeving van De Clerqstraat en Vispoorthaven zijn reeds ondergrondse containers aanwezig. Deze kunnen gebruikt worden in deze proef. In Tichelkuilen komt een nieuwe ondergrondse container.

Nauwgezet voortgang volgen

Deze pilot is een gezamenlijk project van de gemeente Zutphen en afvalverwerkingsbedrijf Circulus. De ontwikkeling in de pilot worden nauwgezet gevolgd. Zo worden inwoners in de wijken en op drie momenten gevraagd om een enquête in te vullen: voordat de pilot begint, halverwege en aan het eind van de pilot. Met de uitkomst van deze pilot hoopt gemeente Zutphen vast te kunnen stellen dat deze manier van restafval verzamelen leidt tot betere afvalscheiding en recycling.

Grondstoffenplan gemeente Zutphen 2023-2027

In het grondstoffenplan dat is vastgesteld door de gemeenteraad, vindt u veel informatie over hoe we anders willen én moeten omgaan met restafval. Klik hier om het grondstoffenplan te lezen.

Antwoorden op de meestgestelde vragen over de pilot 'anders inzamelen van restafval'

 • Waar zijn de ondergrondse containers te vinden?

  Op www.circulus.nl/containers (kies voor Zutphen).

 • Hoe wordt ervoor gezorgd dat de omgeving rond de ondergrondse containers schoon blijft?

Dagelijks wordt de omgeving rond de ondergrondse containers gecontroleerd en als het nodig is, opgeruimd.

 • Waar kan ik melden dat de ondergrondse container niet werkt, en hoe snel wordt dit opgelost?

Dit kunt u melden bij Circulus door te bellen via 0900 - 9552 of een bericht te sturen via WhatsApp
06 - 1050 7300.

 • Wat gebeurt er met de resultaten van de onderzoeken in de pilotbuurten?

Met de uitkomst van de 3 onderzoeken, uitgevoerd in de pilotbuurten door Moventem, wordt een adviesrapport gemaakt voor het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Op basis van dit rapport en de uitkomsten van de steekproeven die Circulus gaat uitvoeren, kan de raad een besluit nemen om wel of niet gemeentebreed anders inzamelen in te voeren. De voorwaarden voor het wel of niet slagen, zijn binnenkort te vinden op de website van de gemeente Zutphen.

 • Blijft anders inzamelen na de pilot?

Dat is niet te zeggen, na de pilot komt er een evaluatie en een voorstel vanuit het college richting raad, hierna kan de raad een beslissing nemen om wel/niet anders inzamelen in de gemeente Zutphen in te voeren.

 • Wordt het zelf wegbrengen duurder?

Alle tarieven zullen stijgen, echter blijft zelf wegbrengen altijd voordeliger dan het laten ophalen van restafval.

 • Waar kan ik me melden als ik zelf geen afval kan wegbrengen?

Via de gemeente (info@zutphen.nl of 14 - 0575) kunt u aangeven dat er een beperking is. We zoeken samen naar een passende oplossing.

 • Door medische beperkingen heb ik dagelijks een grote hoeveelheid restafval, hoe hiermee om te gaan?

Via de gemeente (info@zutphen.nl of 14 - 0575) kunt u aangeven dat u probleem heeft me de hoeveelheid (medisch) restafval. We zoeken samen naar een passende oplossing.

 • Komt er een extra voorziening voor luiers?

Dit zijn we als gemeente aan het onderzoeken.

 • Moet ik mijn afval opsparen tot ik een zak vol heb?

Alle nieuwe ondergrondse verzamelcontainers hebben zowel een 30 liter als een 60 liter inworpopening. U bepaalt zelf wat voor u het beste werkt.

 • Waar vind ik tips voor het scheiden en opsparen van afval in of bij onze woning?

Milieu Centraal is een (online) praktische gids voor duurzame tips en adviezen en geeft onafhankelijk, praktisch en betrouwbaar advies. Meer informatie vindt u hier: www.milieucentraal.nl/minder-afval.

 • Is het mogelijk om grijze minicontainer terug te krijgen?

Ja, ook als de raad besluit om anders inzamelen gemeentebreed in te voeren, blijft de mogelijkheid voor een restcontainer. De prijs per lediging is echter nog niet bekend.

Een overzicht van de antwoorden op de meestgestelde vragen downloaden kan hier.