Belastingen

De gemeente heft een aantal gemeentelijke belastingen. U ontvangt uw aanslag voor deze gemeentebelastingen van Tribuut, elk jaar in februari.

Tribuut is het belastingcentrum voor alle inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Tribuut verzorgt het centraal innen van alle gemeentelijke belastingen voor deze gemeenten, zoals hondenbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting. Ook de bepaling van de WOZ-waarde verloopt via Tribuut.

Alle informatie op Tribuut.nl

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw woning, de hoogte van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de hondenbelasting of over betalen in termijnen? Kijk dan op de website van Tribuut. Daar vindt u informatie over alle gemeentebelastingen.

MijnTribuut

Op de website van Tribuut kunt u inloggen met DigiD. U kunt al uw zaken rondom de gemeentebelastingen dan online regelen. U doet dit op

Contact

U kunt de medewerkers van Tribuut bereiken door een e-mail te sturen naar info@tribuut.nl of te bellen naar 055 580 22 22. Tribuut is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 08.30–17.00 uur en op vrijdag van 08.30–12.30 uur.

Waarom Tribuut?

De samenwerking levert de vijf deelnemende gemeenten voordelen op. Er is één organisatie waar inwoners, bedrijven en instellingen terecht kunnen met vragen over gemeentebelastingen en WOZ. Het voeren van één administratie en het werken met één belastingsysteem is bovendien efficiënter.

De deelnemende gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor de hoogte van de tarieven en het maken van verordeningen.