Bijstand voor jongeren tot 27 jaar

Vraagt u een bijstandsuitkering aan, bent u jonger dan 27 jaar en heeft u geen partner van 27 jaar of ouder? Dan bent u verplicht om na uw melding voor bijstand eerst te kijken of u een opleiding kunt volgen of werk kunt vinden. Daarvoor krijgt u vier weken de tijd. Daarna kunt u de aanvraag indienen. De gemeente beslist op de aanvraag.

Bij uw aanvraag levert u de bewijzen van uw zoektocht in bij de gemeente. Heeft u hieraan voldaan? En voldoet u aan alle overige verplichtingen en voorwaarden voor een bijstandsuitkering? Dan heeft u recht op een uitkering.

Net verhuisd naar Zutphen of Warnsveld?

U kunt pas een uitkering aanvragen als u zich heeft ingeschreven bij de gemeente en wij uw verhuizing hebben verwerkt. Dat duurt ongeveer 5 werkdagen.