Bijstand en kostendelers

Woont u samen met meerdere volwassenen? Dan gebruiken we de ‘kostendelersnorm’. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huis wonen, hoe lager uw bijstandsuitkering. Omdat u uw woonkosten kunt delen met anderen krijgt u een lagere uitkering. Niet alle huisgenoten tellen mee.

Huisgenoten die niet meetellen

  • Jongeren tot 21 jaar.
  • Echtgenoot en geregistreerd partner.
  • Studenten die een studie volgen en recht hebben op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten.
  • Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.
  • De commerciële kostganger of (onder)huurder.
  • Kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen).

Tellen de inkomsten van huisgenoten mee?

Woont u alleen maar samen met andere huisgenoten en is er sprake van de kostendelersnorm? Dan tellen de inkomsten en het vermogen van uw huisgenoten niet mee voor het recht op bijstand.

Bent u getrouwd en woont u samen met uw partner? Of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen van diegene wel mee voor het recht op bijstand.

Hoe werkt het?

In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per aantal personen.

Huishouden

U ontvangt zoveel procent van een gezinsuitkering

Als iedereen bijstand heeft ontvangt u samen

1 per­soon

70%

70%

2 per­so­nen

50%

100%

3 per­so­nen

43,33%

130%

4 per­so­nen

40%

160%

5 per­so­nen

38%

190%