Werken naast uw bijstand

Heeft u inkomsten naast uw bijstandsuitkering, dan geeft u dit zo snel mogelijk door aan de gemeente.

Uw bijstandsuitkering wordt lager of helemaal stopgezet als u inkomsten heeft naast uw uitkering. Als uw inkomen lager is dan uw bijstandsnorm, dan houdt u een aanvullende uitkering. Is uw inkomen hoger dan uw bijstandsnorm, dan stopt de gemeente uw uitkering.

Vrijlating inkomsten uit werk

Als uw inkomen lager is dan uw bijstandsnorm, dan mag u 25% van uw loon houden, met een maximum van €217 per maand (bedrag per 1 juli 2020). Dit heet ‘vrijlating’. U geeft altijd het bedrag van uw totale loon door. De gemeente berekent de vrijlating. Deze vrijlating geldt voor maximaal 6 maanden. Daarna krijgt u het niet meer.

Deze vrijlating geldt niet als u jonger bent dan 27 jaar.

Vrijlating alleenstaande ouder

Bent u alleenstaande ouder en zorgt u volledig voor uw kind van jonger dan 5 jaar? Dan wordt 12,5% van uw loon niet meegeteld als inkomen. Dit vrijgestelde bedrag mag niet hoger zijn dan €135,49 en geldt maximaal 30 maanden. Daarna krijgt u het niet meer.

Deze vrijlating geldt niet als u jonger bent dan 27 jaar.

Vrijlating medische urenbeperking

Heeft u een medische urenbeperking? Dan wordt 15% van uw inkomsten uit werk niet meegeteld als inkomen. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan €125,97 per maand.