Grond verplaatsen

Wilt u als bedrijf grond of baggerspecie (her)gebruiken? Dan moet u dit melden bij Meldpunt bodemkwaliteit.

Melden

U doet een melding als u meer dan 50 m3 grond of baggerspecie wilt (her)gebruiken.

U hoeft geen melding te doen als:

  • u als particulier grond wilt verplaatsen. Behalve als u het werk voor anderen uitvoert;

  • u grond verplaatst binnen een agrarisch bedrijf en er sprake is van een gelijksoortig gewas;

  • u baggerspecie verspreidt op aangrenzende percelen;

  • het gaat om kleine en schone partijen grond of baggerspecie (kwaliteit AW2000) met een hoeveelheid minder dan 50 m3.

Regionale samenwerking

Zutphen heeft met de regio Achterhoek en de Stedendriehoek (Brummen, Lochem, Voorst, Apeldoorn en Epe) speciale voorwaarden voor (her)gebruik van grond en baggerspecie. Hierdoor kan er gemakkelijker en vaker gebruik worden gemaakt van grond en baggerspecie binnen deze regio’s. Met als gevolg dat geen schone grond uit gebieden buiten de regio’s nodig is.