Planschade

Is de waarde van uw woning gedaald door een ruimtelijk plan van de gemeente? Bijvoorbeeld door een bestemmingsplan? Dan heeft u misschien recht op een gedeeltelijke vergoeding in planschade.

Voorwaarden

 • Om een gedeeltelijke vergoeding in planschade aan te kunnen vragen, moet u een zakelijk recht op een onroerend goed hebben. U bent bijvoorbeeld eigenaar van een pand. Huurders komen dus niet in aanmerking.
 • U heeft schade geleden doordat uw woning minder waard is geworden, of doordat uw onderneming minder inkomsten heeft.
 • De schade komt door een planologische maatregel (die definitief is).
 • U kon niet weten dat deze schade zou ontstaan, toen u het pand kocht.
 • U heeft nog geen andere vergoeding voor de schade ontvangen.
 • Het is minder dan 5 jaar geleden dat de planologische maatregel definitief is geworden.

Aanvragen

 • Neem contact met ons op. Wij sturen u een formulier toe waarmee u de planschade kunt aanvragen.
 • Stuur het ingevulde formulier naar het college van burgemeester en wethouders.
 • U stuurt mee:
  • een kopie van het eigendomsbewijs van uw pand;
  • eventueel het taxatierapport waaruit de waardevermindering blijkt.

Niet alle schade wordt vergoed

Er geldt een eigen risico van 2% van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de onroerende zaak (bij waardevermindering).

Kosten

U betaalt een wettelijk vastgelegd bedrag van €300 voordat de gemeente uw verzoek in behandeling neemt. Dit geld krijgt u terug als uw claim wordt erkend.