Slopen

Wilt u iets slopen? Dan moet u een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Als er bij het slopen asbest vrij komt, moet u altijd een (verkorte) sloopmelding doen.

Vergunningvrij

U mag vergunningvrij slopen als:

  • u maximaal 10 m3 afval heeft, en
  • er geen asbest in het sloopafval zit.

10 m3 afval komt overeen met de inhoud van een kleine container. Bij een 'kleine' verbouwing heeft u vaak minder dan 10 m3 afval.

Sloopmelding

U moet een sloopmelding doen als:

  • u meer dan 10 m3 afval heeft;
  • er asbest bij het sloopafval zit.

Bij het vrijkomen van asbest moet u altijd een melding indienen, ongeacht de hoeveelheid. De sloopmelding moet u tenminste 4 weken voor start van de werkzaamheden indienen.

Verkorte sloopmelding

Verwijdert u zelf maximaal 35 m2 asbesthoudende platen (geen dakleien), asbesthoudende vloertegels of niet verlijmde asbestvloerbedekking? Dan is een zogenaamde verkorte sloopmelding voldoende.

De verkorte sloopmelding moet u tenminste 5 werkdagen voor start van de werkzaamheden indienen.

Omgevingsvergunning slopen

U heeft voor het slopen een omgevingsvergunning nodig als:

  • u (delen van) een monument wilt slopen;
  • u een pand wilt slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
  • het geldende bestemmingsplan bepaalt dat een omgevingsvergunning nodig is.

Aanvragen

Controleer via het landelijke Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen of dat een melding voldoende is.

U doet de melding, of vraagt de vergunning aan, via hetzelfde Omgevingsloket.

  • Als inwoner logt u in met DigiD.
  • Als ondernemer logt u in met eHerkenning.

Kosten

Een sloopmelding is gratis.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning-slopen is afhankelijk van de aanvraag en varieert. Voor slopen binnen een beschermd dorp- en stadsgezicht is dit €100, maar voor het slopen bij een monument is dit minimaal €200.