Vooradvies omgevingsvergunning

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt of een melding doet, kunt u een vooradvies aanvragen. Met een vooradvies weet u, voor u een vergunning aanvraagt, of uw plan haalbaar is. Het voordeel van een vooradvies is dat u uw plan nog niet in detail uitgewerkt hoeft te hebben. U hoort al in een vroege fase van uw plan of uw plan wel of niet kan. Met ingang van 1 januari 2022 zijn er kosten verbonden aan een vooradvies.

Stappen

Een vooradvies aanvragen doet u via het Omgevingsloket. Volg daarbij de volgende stappen:

1. Ga naar het landelijk Omgevingsloket (gebruik de knop Aanvragen op deze pagina).

2. Kies voor 'particulier' of 'vertegenwoordiger van een bedrijf' en kies 'Aanvraag/melding'.

  • Als particulier logt u in met DigiD, als ondernemer met eHerkenning.

3. Vul een naam en een omschrijving in en klik op 'Aanvraag/melding aanmaken'.

4. Vul alle gegevens (aanvrager, locatie, werkzaamheden) in van uw aanvraag of melding.

  • Vergeet niet om bijlagen (zoals tekeningen en foto's) toe te voegen. Dat maakt het voor ons gemakkelijker om uw aanvraag of melding te beoordelen.
  • Heeft u vragen bij het invullen? Bel ons. U kunt eventueel ook vragen om invulhulp.

5. Klik daarna op de knop 'Vooroverleg', rechtsboven in beeld.


6. In het volgende scherm geeft u kort aan waarom u een vooradvies wilt. Vooradvies heet hier Vooroverleg. Klik na het invullen van het scherm op 'Vooroverleg starten'.


7. U ziet een nieuw scherm: Vooroverleg gestart. Sluit dit scherm; u heeft nu een vooradvies aangevraagd.


8. Rechtsboven in beeld klikt u nog 1 keer op Sluiten. Klik niet op indienen, omdat u daarmee de Omgevingsvergunning aanvraagt.


U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging. Daarna krijgt u zo snel mogelijk van ons bericht of uw plannen (op hoofdlijnen) mogelijk zijn. Het antwoord op uw vooradvies heeft geen juridische status en is niet openbaar.