Voorwerpen plaatsen op openbare grond

Wilt u een bouwobject (zoals een steiger, een keet, container of hoogwerker) plaatsen op de openbare weg? Dan heeft u waarschijnlijk een vergunning nodig.

U heeft in ieder geval een vergunning nodig als:

 • het bouwobject er langer dan 2 weken staat, of
 • u het bouwobject plaatst:
  • op een parkeerplaats in het centrum;
  • op een gehandicaptenparkeerplaats;
  • op een fietspad of binnen 5 meter van een kruispunt;
  • in een groenstrook, of
 • er minder dan 4 meter op de rijbaan overblijft, of
 • er minder dan 1 meter op het voetpad overblijft.

Is bovenstaande niet van toepassing? Dan is het meestal voldoende om alleen een melding te doen.

Vergunning aanvragen

Zowel bedrijven als inwoners moeten een vergunning hebben voor het plaatsen van een bouwobject. U vraagt de vergunning online aan. Voor het invullen van het online formulier heeft u DigiD nodig. Bedrijven en organisaties kunnen inloggen met eHerkenning.

De aanvraag doet u minimaal 3 weken voordat u het object wilt plaatsen. U ontvangt de vergunning zo snel mogelijk. Als wij twijfelen of we de vergunning zullen verlenen, nemen we binnen 2 weken contact met u op.

Bij uw aanvraag vragen we u enkele bijlagen te uploaden. We lichten ze hieronder toe.

Situatietekening

De situatietekening moet de volgende punten bevatten:

 • de exacte locatie van het te plaatsen object;
 • de afmetingen van het object;
 • de afmetingen van het afgezette werkgebied;
 • afmetingen van de overgebleven openbare ruimte;
 • als u een kraan plaatst: de draaicirkel en de locatie van de stempels;
 • als u een steiger plaatst: de locatie van de eventuele steunen/stabilisatoren.

De situatietekening maakt u op een duidelijke plattegrond waarop gebouwen, straten en voetpaden zijn aangegeven.

Verkeersplan

U moet, naast de situatieschets, een verkeersplan meesturen als:

 • u een straat geheel of gedeeltelijk afsluit, of
 • er minder dan 4 meter vrije doorgang op de rijbaan overblijft, of
 • er minder dan 1 meter op een voetpad overblijft.

In het verkeersplan moet het volgende staan:

 • de objecten die u wilt plaatsen;
 • alle verkeersmaatregelen, zoals afzethekken en verkeersborden;
 • de locatie van eventuele omleidingsborden, inclusief de tekst op deze borden;
 • eventuele inzet van verkeersregelaars, het aantal en de locatie;
 • eventuele andere veiligheidsmaatregelen.

De verkeersmaatregelen moeten voldoen aan CROW publicatie 96b ‘Werk in uitvoering’.

Foto's

Eventueel foto’s die uw aanvraag duidelijker maken. Stuur ook foto’s mee als bijvoorbeeld de stoep waar u het object wilt plaatsen, al beschadigd is.

Melding doen

Verwacht u dat een vergunning niet nodig is? Vul het formulier dan toch in, minimaal 5 werkdagen voordat u het bouwobject plaatst. Tijdens het invullen van de vragen in het formulier ziet u of een melding voldoende is. Door het formulier in te vullen,  heeft u automatisch de melding gedaan. Bij uw melding moet u een situatietekening meesturen. Bovenaan op deze pagina leest u waar de situatietekening aan moet voldoen.

Kosten

Een melding kost niets.

Een vergunning kost €47,50. Daarnaast betaalt u kosten voor het gebruiken van de grond.

Tot en met 25 m2 betaalt u:

 • €39,80 per week
 • €101,50 per maand
 • €676,60 per jaar

Van 25 m2 tot en met 100 m2 betaalt u per 5 m2:

 • €5,50 per week
 • €11,05 per maand
 • €66,20 per jaar

Voor elke volgende 100 m2 betaalt u:

 • €11,05 per week
 • €27,60 per maand
 • €110,50 per jaar

Is de kans groot dat er schade ontstaat? Dan betaalt u een waarborgsom van minimaal €500. Als na afloop blijkt dat er geen schade is, dan krijgt u de waarborgsom terug.