Wethouder Jasper Bloem

Jasper Bloem (PvdA) is sinds 2 juni 2022 wethouder van de gemeente Zutphen.

Wethouder Jasper Bloem

E-mail: j.bloem@zutphen.nl

Taakgebieden

 • Wonen en Ruimtelijke Ordening
 • Jeugd en Onderwijs
 • Welzijn en Zorg (Wmo)
 • Omgevingswet

Programma’s/projecten

 • De Hoven Noord
 • Omgevingsvisie Gemeente Zutphen
 • Investeringsprogramma transformatie sociaal domein
 • Noorderhaven, inclusief Kompaan college
 • Noorderhaven Noord
 • Implementatie Sport- en accommodatiebedrijf (2e portefeuillehouder)

Verbonden partijen

 • Gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit (PlusOV)
 • Gemeenschappelijke regeling GGD

Nevenfuncties en functies op persoonlijke titel

Bekijk de nevenfuncties (pdf, 205 kB) van wethouder Jasper Bloem.