Wethouder Sjoerd Wannet

Sjoerd Wannet (D66) is sinds 2 juni 2022 wethouder van de gemeente Zutphen.

s.wannet@zutphen.nl

Taakgebieden

 • Cultuur, erfgoed en culturele evenementen
 • Verkeer (projecten werken)
 • Natuur en Klimaat
 • Water
 • Openbare ruimte
 • Bedrijfsvoering, dienstverlening en ICT
 • Vakonderwijs en arbeidsmarkt (incl. Techniekfabriek en FactorWerk)

Programma’s/projecten

 • Werk
 • Inwonersparticipatie
 • Verkabelen hoogspanningsleidingen
 • Oude IJsselbrug
 • Ontwikkeling Hanzehof en Buitensociëteit
 • Klein Vaticaan / Baudartius

Verbonden partijen

 • NV Luchthaven Teuge (inhoudelijk)
 • NV Vitens (inhoudelijk)

Nevenfuncties en functies op persoonlijke titel

Bekijk de nevenfuncties (pdf, 209 kB) van wethouder Sjoerd Wannet.