Wanneer is er sprake van staatssteun?

Er is sprake van staatssteun in de volgende gevallen:

  1. De overheid geeft geld of een ander voordeel. Bijvoorbeeld een belastingvoordeel.
  2. De overheid geeft het geld of het voordeel voor economische activiteiten. Dat zijn activiteiten die commercieel zijn en die verschillende partijen aanbieden.
  3. Als 1 onderneming of categorie├źn van ondernemingen economisch voordeel hebben van de steun. Of als bepaalde economische sectoren of geografische gebieden economisch voordeel ervan hebben. Bijvoorbeeld steun voor glastuinbouwers die andere bedrijven niet krijgen.
  4. Als staatssteun mogelijk zorgt voor oneerlijke concurrentie. En mogelijk invloed heeft op de handel tussen lidstaten van de Europese Unie (EU).

Als de overheid een steunmaatregel wil doorvoeren, moet zij de staatssteun eerst melden aan de Europese Commissie. De commissie controleert of de steunmaatregel staatssteun is. Bij die toets telt vooral het effect van de maatregel op de concurrentie op de interne EU-markt.

NB Het kan zijn dat er wel sprake is van staatssteun, maar dat deze steun verenigbaar is met de markt. Bijvoorbeeld omdat er een vrijstelling of een uitzondering geldt op het staatssteunverbod. Dan is het dus wel staatssteun, maar is het toegestaan om de staatssteun te verlenen.

Wanneer is er geen sprake van staatssteun?

Soms is meteen duidelijk dat een maatregel geen staatssteun is. In dat geval hoeft de overheid de maatregel niet te melden aan de Europese Commissie.

In de volgende gevallen is geen sprake van staatssteun:

  1. De maatregel geldt voor alle bedrijven en sectoren. Bijvoorbeeld belastingvoordelen die elke onderneming in Nederland kan krijgen.
  2. Het gaat om een lokale maatregel. Bijvoorbeeld een beperkte subsidie voor een klein zwembad waar alleen lokale bewoners gaan zwemmen.
  3. Als een overheid marktconform handelt, geldt dat niet als staatssteun. De overheid stelt dan dezelfde voorwaarden als een bedrijf. Ook als een bedrijf na een openbare aanbesteding met de overheid zaken doet geldt dit niet als staatssteun. Omdat de overheid dan de marktprijs bepaalt.