Haalbaarheidsonderzoek warmtenet Noordveen

In 2017 zijn we in de buurten Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark van de wijk Noordveen gestart met het project Wijk van de Toekomst. Het project Wijk van de Toekomst ondersteunt wijken bij het samen vergroenen van de buurt en het nemen van stappen naar aardgasvrij wonen.

Ook moet Alliander in de toekomst aan de slag met de bestaande aardgasleiding in Noordveen. In verschillende straten zijn deze leidingen verouderd. Om deze redenen doen we onderzoek naar de mogelijkheden om Noordveen aan te sluiten op een warmtenet.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een netwerk van geïsoleerde leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Met restwarmte van bijvoorbeeld bedrijven uit de buurt kunnen huizen worden verwarmd én is er warm water om bijvoorbeeld te douchen. Door restwarmte te gebruiken is er geen aardgas meer nodig. Koken kan op elektriciteit met een inductiekookplaat.

Schematische tekening van een warmtenet. Vanaf een warmtestation gaat warm water naar woningen toe en afgekoeld water komt weer terug.
In deze afbeelding ziet u hoe een warmtenet ongeveer werkt.

Restwarmte industrieterrein

De wijk Noordveen ligt vlakbij het industrieterrein De Mars. Op dit industrieterrein zitten bedrijven met restwarmte. Eén van die bedrijven is Groep Midden Betuwe (GMB). Zij lozen afvalwater met een temperatuur van 50 °C op de rioolwaterzuivering. Uit eerste onderzoeken blijkt dat de restwarmte van het industrieterrein mogelijk geschikt is als bron voor een middentemperatuur warmtenet (70 °C) voor de hele wijk Noordveen.

Het eerste onderzoek ‘quickscan Haalbaarheidsstudie collectief restwarmte systeem Noordveen’ is digitaal beschikbaar (pdf, 1 MB)

Onderzoek restwarmte Friesland Campina

Vanuit Friesland Campina in Borculo en Lochem loopt er een afvalwaterleiding naar de rioolwaterzuivering in Zutphen. Het afvalwater heeft een temperatuur van 35 °C en is daardoor ook een mogelijke warmtebron. De afvalwaterleiding loopt door drie gemeenten. Er is onderzoek gedaan naar de capaciteit van de warmte en de toepassing in de drie gemeenten.

De warmte uit het afvalwater is een interessante warmtebron voor Noordveen. Om zekerheid te hebben over de levering van warmte kan deze het beste gecombineerd worden met een andere warmtebron, zoals de rioolwaterzuivering.

Verdiepingsonderzoek

In 2023 wordt voor heel Noordveen een verdiepingsonderzoek uitgevoerd door Royal HaskoningDHV in opdracht van de gemeente. Het verdiepingsonderzoek kijkt of een warmtenet voor Noordveen haalbaar is. Daarnaast komt uit het verdiepingsonderzoek welke eventuele andere betaalbare en duurzame alternatieven er voor aardgas zijn.

Naast het warmtenet worden twee alternatieven verder uitgewerkt. Met het verdiepingsonderzoek kan een afweging gemaakt worden wat het beste warmtealternatief is voor Noordveen.

In het verdiepingsonderzoek wordt ook een plan van aanpak over de uitrol van een warmtenet in Noordveen gemaakt. Dit plan van aanpak wordt ook gedeeld met bewoners.

Klankbordgroep Noordveen

Er is een klankbordgroep ‘haalbaarheid warmtenet wijk Noordveen’. De klankbordgroep bestaat uit 9 bewoners van verschillende buurten in Noordveen en een medewerker van ZutphenEnergie. De klankbordgroep denkt mee over de vervolgstappen richting duurzame alternatieve energievoorzieningen, zoals het warmtenet.