Levenloos geboren kind

Het verlies van uw kind is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij zullen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk helpen. Hieronder leggen wij alles uit.

Hoe werkt het?

Is uw kindje levenloos geboren of heeft het kort geleefd? U kunt bij de gemeente een ‘akte van geboorte (levenloos)’ laten opmaken. Het maakt niet uit hoe lang de zwangerschap duurde.

Als uw kindje levenloos is geboren

U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. De gemeente maakt ‘een akte van geboorte (levenloos)’ op.

De akte heeft dezelfde inhoud als een geboorteakte en wordt opgenomen in het overlijdensregister. Met deze akte is officieel erkend dat uw kind geboren is.

Als uw kindje kort na de geboorte is overleden

Van een kindje dat kort na de geboorte overlijdt, wordt een geboorteakte gemaakt in de gemeente waar het kindje is geboren. Tegelijk doet u aangifte van overlijden. Er wordt ook een akte van overlijden opgemaakt.

Wanneer uw kindje overlijdt in een andere gemeente dan wordt de overlijdensakte daar opgemaakt.

Wie mogen aangifte doen?

De volgende personen mogen aangifte doen:

  • één van de ouders
  • een uitvaartondernemer
  • iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een vriend of familielid
  • medewerkers van het ziekenhuis

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Een verklaring van een arts of verloskundige

Is uw kind lang geleden levenloos geboren of kort na de geboorte overleden?

Is het al lang geleden dat uw kind levenloos geboren is of kort na de geboorte is overleden? En heeft u hier toen geen aangifte van gedaan? Dan mag u dit alsnog doen.

  • Is uw kind geboren in de gemeente Zutphen? Neem dan contact met ons op. We kijken of er misschien toch al een akte bestaat. Of wat er in uw geval moet gebeuren om die alsnog op te maken.
  • Is er wel een akte van uw kind maar staat daar geen voornaam in? U kunt dit alsnog laten aanpassen. Neem contact met ons op. We kijken wat er in uw geval moet gebeuren om de voornaam/voornamen alsnog aan de akte toe te voegen.

Registratie in de Basisregistratie Personen (BRP)

Wilt u uw levenloos geboren kind registeren in de Basisregistratie Personen (BRP)? Vanaf 2019 is dit mogelijk. U kunt dit doen in de gemeente waar u woont. U heeft hiervoor documenten nodig waaruit blijkt dat uw kind levenloos is geboren. Bijvoorbeeld een geboorteakte (levenloos), bijschrijving in het trouwboekje of een rouwkaartje.

Registratie vindt alleen plaats op persoonlijk verzoek en is niet verplicht. Het kind wordt bijgeschreven op de persoonslijst van de ouder die het verzoek doet. Iedere ouder moet zelf een verzoek indienen. Deze registratie is niet zichtbaar voor anderen.

Heeft u al eerder aangifte gedaan maar is uw kind nog niet in de BRP geregistreerd? Dan kan dit alsnog, wanneer u maar wilt. Het maakt hierbij niet uit hoe lang geleden uw kind levenloos is geboren.