Lokaal Gezondheidsbeleid

We willen graag een gezonde gemeente zijn. Het Lokaal Gezondheidsbeleid helpt ons daarbij. Daarin staat onze ambitie en we geven aan hoe we willen zorgen voor een gezonde gemeente. Hieronder vindt u een samenvatting van het Lokaal Gezondheidsbeleid.

GGD

Onze gemeente is aangesloten bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland: www.ggdnog.nl . De GGD is de gezondheidsdienst van en voor de gemeente Zutphen. De GGD werkt aan het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van gezondheidsproblemen bij alle inwoners van GGD Noord- en Oost-Gelderland. 

Samenvatting Lokaal Gezondheidsbeleid - uitgeschreven tekst

Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Zutphen 2022 - 2025

Onze ambitie

Wij willen graag een gezonde gemeente zijn, waar mensen in een gezonde leefomgeving wonen. We willen een gemeente zijn waar de gezondheidsverschillen kleiner worden en waar een gezonde leefstijl steeds meer vanzelfsprekend wordt.

 1. Gezondheid goed integreren inOmgevingsvisie - Gezondheid goed integreren in de Omgevingsvisie en Omgevingsplannen die de komende jaren ontwikkeld worden in Zutphen, zodat gezondheid een vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt van de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in onze gemeente.
 2. Goede voeding en beweging - Onze ambitie is dat het percentage volwassenen met overgewicht afneemt en dat het percentage kinderen en jongeren met overgewicht tenminste 20% afneemt.
 3. Prioriteit voor een rookvrije generatie - Roken, met prioriteit voor de rookvrije generatie. Onze doelstelling is dat het percentage rokende jongeren in Zutphen met 30% afneemt.
 4. Preventie en handhaving van alcohol - Onze doelstelling is dat het percentage jongeren dat alcohol gebruikt met 20% afneemt. 

Wat gaan we doen?

 • De samenwerking tussen gezondheid/ sociaal domein en het fysieke domein versterken we om gezondheid goed te integreren in de Omgevingsvisie en Omgevingsplannen.
 • Preventieactiviteiten zetten we gericht in voor groepen die de grootste kans hebben op een gezondheidsachterstand.
 • Bij voorlichting of andere preventieactiviteiten streven we ernaar om op een laagdrempelige manier gezonde gewoonten aan te wennen (bijvoorbeeld water drinken in plaats van zoete drankjes, de fiets in plaats van de auto). We willen sociaal draagvlak creëren voor gezonde keuzes. En we gaan de nadruk leggen op het aanleren van vaardigheden voor gezond gedrag, op leuk/ positief uitdagen.
 • De aandacht voor gezonde voeding en bewegen bij kinderen zetten we voort via het project Voedseleducatie en een buurtsportcoach.
 • Wij dragen bij aan de uitvoering van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) in Zutphen, via de inzet van een buurtsportcoach.
 • We voeren het project 'De Rookvrije Generatie' uit in samenwerking met de GGD en met regiogemeenten.
 • We zorgen voor voorlichting over alcohol en drugsgebruik en werken aan handhaving van de leeftijdsgrens uit de Drank en Horecawet.
 • We sluiten een lokaal preventieakkoord met organisaties en bedrijven in onze gemeente.