Alcoholwetvergunning

Voor het verkopen van alcoholhoudende dranken heeft elk horecabedrijf en elke slijterij, vereniging of instelling een alcoholwetvergunning nodig.

Hoe werkt het?

Uw bedrijf of vereniging moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een alcoholwetvergunning te krijgen. De voorwaarden zijn anders voor horeca en slijterijen, dan voor verenigingen en instellingen. U vindt de voorwaarden hieronder.

Een alcoholwetvergunning is onbeperkt geldig. Zodra er wijzigingen in het horecabedrijf zijn (bijvoorbeeld nieuwe leidinggevenden, verbouwing) moet de vergunning worden aangepast. De eigenaar is zelf verantwoordelijk om dit door te geven.

Horecabedrijven en slijterijen

Voorwaarden

Om een alcoholwetvergunning te kunnen krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud.
 • Iedere leidinggevende (ook de ondernemer zelf) beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele, is niet uit de ouderlijk macht ontheven en is van goed levensgedrag.
 • Tijdens de openingstijden moet tenminste 1 van de leidinggevenden (zoals vermeld op de horecavergunning) aanwezig zijn.
 • Het horecapand moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen zoals vermeld in het Besluit eisen inrichtingen Alcoholwet.

Aanvragen

U vult de volgende formulieren volledig in:

Voeg toe:

 • een exemplaar van de ondertekende arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden (alléén als de leidinggevende geen ondernemer is);
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs, alleen een geldig paspoort of identiteitskaart) van alle leidinggevenden, dus ook van de ondernemer(s);
 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal 6 maanden oud;
 • bij een nieuwe horecagelegenheid moet ook een Exploitatievergunning worden aangevraagd.
 • een gedetailleerde (meest recente) bouwtekening van de lokaliteit. De tekening (minimaal schaal 1:100) toont:
 • duidelijk alle maten;
 • informatie over de lokaliteiten (café, restaurant, cafetaria en eventueel buitenterras) met vloeroppervlakte en plafondhoogte;
 • de plaats waar zich de mechanische ventilatie in de lokaliteit bevindt en het vermogen van deze installatie (in m³/h).

Vereniging en instelling

Voorwaarden

Om een alcoholwetvergunning te kunnen krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud.
 • Iedere leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele, is niet uit de ouderlijk macht ontheven en is van goed levensgedrag.
 • Tijdens de openingstijden moet tenminste 1 van de leidinggevenden (zoals vermeld op de horecavergunning) aanwezig zijn.
 • Het horecapand moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen zoals vermeld in het Besluit eisen inrichtingen Alcoholwet.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Het bestuur van de vereniging of stichting moet een bestuursreglement opstellen, waarin ook de regels over sociale hygiëne zijn opgenomen.
 • Minimaal 2 leidinggevenden (leden van de vereniging of stichting) moeten beschikken over een verklaring sociale hygiëne.
 • Barvrijwilligers moeten een verplichte 'instructie verantwoord alcoholgebruik' hebben gevolgd.
 • In de panden van de vereniging of instelling mogen geen bijeenkomsten van persoonlijke aard (zoals bruiloften en verjaardagen) worden gehouden.

Aanvragen

U vult de volgende formulieren volledig in:

Voeg toe:

 • Een kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs, alleen een geldig paspoort of identiteitskaart) van alle leidinggevenden en bestuursleden.
 • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal 6 maanden oud.
 • De statuten van de stichting/vereniging en een door het bestuur vastgesteld reglement over sociale hygiëne.
 • Bij een nieuwe horecagelegenheid moet ook een Exploitatievergunning worden aangevraagd.
 • Een gedetailleerde (meest recente) bouwtekening van de lokaliteit. De tekening (minimaal schaal 1:100) toont:
 • duidelijk alle maten;
 • informatie over de lokaliteiten (café, restaurant, cafetaria en eventueel buitenterras) met vloeroppervlakte en plafondhoogte;
 • de plaats waar zich de mechanische ventilatie in de lokaliteit bevindt en het vermogen van deze installatie (in m³/h).

Kosten

 • Aanvragen alcoholwetvergunning: €200.
 • Het melden van een wijziging van leidinggevende(n) is gratis.