Exploitatievergunning voor horeca

Horecabedrijven hebben een exploitatievergunning nodig voor het runnen van bijvoorbeeld een restaurant, café, cafetaria, sportkantine, buurthuis of discotheek. Deze vergunning is er om overlast voor de omgeving te voorkomen of beperken. Er staan voorwaarden in die te maken hebben met de openbare orde en veiligheid. En zaken zoals de sluitingstijd. Deze voorwaarden gelden ook voor het terras van de horecazaak.

Hoe werkt het?

Als horecaondernemer heeft u de keus uit 2 typen vergunning:

  1. Exploitatievergunning aanvragen alcohol schenkend
  2. Exploitatievergunning aanvragen alcoholvrij

Een exploitatievergunning is eerst 1 jaar geldig. Na een evaluatie is het mogelijk de vergunning voor onbepaalde tijd te krijgen.

Bij het beoordelen van uw aanvraag kijken wij onder andere naar:

  • het bestemmingsplan;
  • de openbare orde;
  • de gevolgen voor de woon- en leefsituatie van omwonenden.

Als er ook een terras aanwezig is, dan kijken we of het terras geen gevaar oplevert voor het gebruik van de weg.

Bij de aanvraag van een exploitatievergunning krijgt u vragen vanuit de Wet BIBOB. Deze wet voorkomt dat een horecavergunning misbruikt wordt voor strafbare feiten.

Aanvragen

U vraagt een exploitatievergunning voor de horeca online aan. U logt in met DigiD (inwoners) of eHerkenning (bedrijven).

In het aanvraagformulier kunt u aangeven of u alcohol wilt schenken of dat het alcoholvrij is. Ook staat aangegeven welke stukken als bijlagen bij de aanvraag moeten worden aangeleverd. Via een checklist kunt u controleren of u alle stappen heeft doorlopen.

Kosten

  • De exploitatievergunning kost €200
  • Extra kosten voor terras: €50
  • Extra kosten voor een latere sluitingstijd: €109,20
  • Wijziging van een bestaande exploitatievergunning: €42,20