Bijzondere bijstand kosten bewindvoerders

Bent u bewindvoerder, mentor of curator? Dan kunt u voor uw klant bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van bewindvoering. U heeft daarvoor een uitspraak van de kantonrechter nodig.

Aanvragen

U vraagt de bijzondere bijstand eenmalig aan. U hoeft dit niet elk jaar opnieuw te doen. Als de bijzondere bijstand wordt toegekend, geldt deze toekenning zolang de kosten zich voordoen en de situatie niet wijzigt.

Tijdelijk budgetbeheer

Heeft u een ‘verzoek tot onderbewindstelling’ aangevraagd bij de rechtbank, maar wordt dit verzoek (door corona) niet behandeld binnen de gebruikelijke termijn? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor ‘tijdelijk budgetbeheer’.

Aanvragen tijdelijk budgetbeheer

U gebruikt dezelfde formulieren. U geeft aan welk bewind u heeft aangevraagd en vermeld onder 'heeft u nog vragen?' dat het om ‘budgetbeheer door corona’ gaat.

Deze tijdelijke bijstand budgetbeheer geven we totdat de rechtbank de aanvraag heeft behandeld. 

Gaat de aanvraag om schuldenbewind? Dan kijkt de gemeente na 3 maanden samen met u naar de best passende en minst ingrijpende voorziening. Misschien blijkt dan dat budgetbeheer voor de cliënt voldoende is om de financiën stabiel te houden en te helpen financieel zelfredzaam te worden. Het budgetbeheer kan dan worden voortgezet.

Sturen op financiële zelfredzaamheid

De gemeente vindt het belangrijk dat uw cliënten zich in de toekomst zelf kunnen redden. Dit noemen we ‘duurzame financiële zelfredzaamheid’.

Op het aanvraagformulier vragen wij u aan te geven welke toekomstmogelijkheden er voor uw cliënt zijn op het gebied van financiële zelfredzaamheid. En op welke manier u uw cliënt daarmee helpt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om de financiële zelfredzaamheid van uw cliënt te verbeteren, bel dan Schuldhulp Zutphen. Dit kan op dinsdag en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur, via 0575-595863 (alleen voor bewindvoerders en mentoren).