Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en moet u bijzondere kosten betalen? Bijvoorbeeld voor een advocaat, bezoek aan een arts of therapeut buiten Zutphen? Een gehandicaptenparkeerplaats, maaltijdvoorziening of hoge woonkosten bij een eigen huis? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Zutphen.
 • Uw inkomen is niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm. Heeft u meer inkomen? Dan moet u (een deel) van de kosten zelf betalen.
 • Om te bepalen of u recht heeft op bijzondere bijstand, kijken we ook naar uw vermogen. Het kan zijn dat u daarom de kosten (geheel of gedeeltelijk) zelf moet betalen.
 • Als er een andere regeling is die de kosten vergoedt, moet u daar gebruik van maken.

Aanvragen

De aanvraag gaat in 3 stappen.

Stap 1: bel de gemeente

Bel de gemeente en informeer of u bijzondere bijstand kunt krijgen. Doe dat voordat u de kosten maakt. U weet dan waar u aan toe bent. Als u een aanvraag kunt doen, krijgt u een aanvraagformulier toegestuurd.

Stap 2: vul het aanvraagformulier in

Vul het aanvraagformulier in en lever het met bewijsstukken in bij de gemeente.

Stap 3: u krijgt een brief

U krijgt binnen 8 weken na uw aanvraag een brief van de gemeente. Daarin staat of u bijzondere bijstand krijgt of niet en waarom. Als u bijzondere bijstaand krijgt, staat er ook in de brief hoe hoog het bedrag is.

Wat valt niet onder bijzondere bijstand?

 • Medische kosten waar u zich voor kunt verzekeren
 • Spullen zoals wasmachine, koelkast of magnetron. U moet hier zelf voor sparen of een krediet aanvragen. Lukt dat niet dan kunt u mogelijk bijzondere bijstand krijgen. Dat is dan een lening
 • Elektriciteits- en gasrekening
 • Boe­tes
 • Ali­men­ta­tie voor uw kin­de­ren of ex-part­ner
 • Schul­den
 • Scha­de door bijvoorbeeld brand of aan een auto