Energietoeslag 2023

Aan wie wordt de energietoeslag 2023 verstrekt?

De energietoeslag 2023 is voor huishoudens in de gemeente Zutphen met een laag inkomen (tot 130% van de bijstandsnorm). Het gaat om een bedrag van € 800.

We willen zoveel mogelijk huishoudens het bedrag automatisch betalen.

Automatische betaling van de energietoeslag 2023

Als wij weten dat u aan de voorwaarden van de energietoeslag 2023 voldoet, krijgt u automatisch een betaling. Hiervoor hoeft u geen aanvraag te doen.

In de periode vanaf 11 december 2023 tot en met 31 december 2023 gaan we deze betalingen verrichten. Als u hiervoor in aanmerking komt krijgt u van ons een brief.

Geen automatische betaling ontvangen?

Als u in december 2023 geen automatische betaling heeft ontvangen, heeft u mogelijk toch recht op de energietoeslag 2023.

Om dat te kunnen vaststellen is het belangrijk dat u een aanvraag indient. Dat kan vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 mei 2024. Dit doet u met het online formulier Eenmalige energietoeslag. U logt in met DigiD.

Eenmalige energietoeslag aanvragen

Wanneer heb ik mogelijk recht op de energietoeslag 2023?

U heeft recht op de energietoeslag 2023 als u:

  • in de gemeente Zutphen woont; en
  • een zelfstandig huishouden voert; en
  • een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm heeft. Hieronder ziet u hoe hoog uw inkomen mag zijn.
Hoogte inkomen. Alle bedragen zijn netto-inkomsten, inclusief vakantietoeslag.
Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand of alleenstaande ouder€ 1581,61€ 1764,96
Getrouwd/samenwonend. 
Eén van de partners is ouder dan 21 jaar.
€ 2259,43€ 2396,68

U heeft geen recht op de energietoeslag 2023 als u:

  • de energietoeslag 2023 al in een andere gemeente heeft ontvangen; of
  • jonger bent dan 21 jaar; of
  • student bent; of
  • ingeschreven staat met alleen een briefadres.

Kamerbewoners

Bent u kamerbewoner en 21 jaar of ouder, dan komt u mogelijk wel in aanmerking voor de energietoeslag 2023. Daarvoor moet u wel zelf de energiekosten betalen. U moet dit aantonen met een energiecontract of een specificatie van de huur/servicekosten.

Studenten

Bent u student dan heeft u geen recht op een energietoeslag. Voor studenten is er een aparte regeling via DUO. Meer informatie over de regeling via DUO vindt u op website van DUO.

Financiële problemen door hoge energiekosten?

Kunt u door de hoge energiekosten niet rondkomen of heeft u schulden? En heeft u eerder geen energietoeslag ontvangen? Misschien kunnen we u toch helpen. Neem dan contact op met het team Bijzondere bijstand via info@zutphen.nl of het algemene nummer 140575. Heeft u een vaste contactpersoon bij de gemeente omdat u een uitkering heeft? Dan kunt u ook met deze contact opnemen met die contactpersoon.

Lukt online aanvragen niet? 

Lukt het u niet om het online formulier voor het aanvragen van de energietoeslag in te vullen? U kunt op verschillende manieren hulp krijgen hierbij. Lees meer over hulp bij het invullen van formulieren.

U kunt ook een papieren formulier afhalen bij de receptie van ons gebouw aan de Henri Dunantweg 1 of bij Wijkcentrum Waterkracht. 

Noodfonds Energie

Naast de energietoeslag, is er het (landelijke) Noodfonds Energie. Het Noodfonds geeft huishoudens steun bij een deel van de energierekening. Het Noodfonds kijkt naar hoe hoog de rekening voor gas, warmte en elektriciteit is. En naar het inkomen van de volwassen mensen in uw huishouden. Als het verschil te groot is, verlaagt uw energieleverancier een deel van de energierekening voor een periode van zes maanden.

Meer informatie en  aanvragen: www.noodfondsenergie.nl.