Regelingen voor kinderen

Alle kinderen in Zutphen en Warnsveld moeten kunnen meedoen, niemand mag buitenspel staan! Dat geldt voor sport, maar ook voor cultuur, school en andere maatschappelijke activiteiten. Vaak betalen ouders deze activiteiten. Maar dat lukt niet altijd. Voor gezinnen met kinderen en een laag inkomen zijn er speciale regelingen.

Kindpakket

Het kindpakket is een geldbedrag van maximaal €500, voor activiteiten voor thuiswonende kinderen (0 tot 21 jaar). Bijvoorbeeld voor lidmaatschap van een vereniging, zwemles, muziekles, cursus, museumjaarkaart, zomerkamp, schoolreisje. Voor spullen kunt u maximaal €175 aanvragen. Bijvoorbeeld voor kleding, fiets, Sinterklaas, boeken, vakantie.

Ouders/verzorgers kunnen een aanvraag doen via www.zutphen.nl/kindpakket.

Diplomazwemmen

Wilt u uw kind laten diplomazwemmen? Dat kan bij de IJsselslag, de IJsselmeeuwen of de Zwemacademie. De kosten voor het behalen van zwemdiploma A worden eenmalig door ons vergoed. Wij betalen de vergoeding rechtstreeks aan deze organisaties.

Ouders/verzorgers kunnen hiervoor een aanvraag doen via www.leergeld.nl/zutphen.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld wil dat ieder kind 4 tot 18 jaar mee kan doen aan school- en sportactiviteiten. Het inkomen mag wat hoger zijn dan bij het Kindpakket. Leergeld geeft geen geld, maar een cheque waarmee het kind/ouder kan betalen bij een sportclub of winkel (ook voor diplomazwemmen).

Ouders/verzorgers kunnen een aanvraag doen via www.leergeld.nl/zutphen.

Jeugdfonds voor Sport en Cultuur

Dit Jeugdfonds is voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Het is voor contributie (en sportmiddelen) van sportverenigingen of cultuurlessen. Ouders kunnen geen geld aanvragen. Dit kunnen alleen tussenpersonen doen (bijvoorbeeld school, Perspectief, Zutphen Actief en de vrijwilligers van Leergeld).

Intermediairs kunnen een aanvraag doen via www.samenvoorallekinderen.nl/intermediairs/