Wat is een laag inkomen?

Wat een laag inkomen is, verschilt per regeling. U vindt de inkomens in onderstaande tabel of bij de regeling zelf. Ook ziet u of uw vermogen meetelt. Inkomensondersteuning is voor alle mensen met een laag inkomen.

Alle bedragen zijn netto-inkomen, inclusief vakantietoeslag. Deze bedragen gelden vanaf 1 juli 2023.

Jongeren van 18, 19 en 20 jaar, zonder kinderen

  Bijstandsnorm + 10% + 20% + 30% Vermogen
Alleenstaande €300,36 €330,40 €360,43 €390,47 €7.605

Gehuwd/samenwonend

€600,72 €660,79 €720,86 €780,94 €15.210
Gehuwd/samenwonend, 1 partner is 21+ €1.169,37 €1.286,31 €1.403,24 €1.520,18 €15.210
Regeling waarvoor dit geldt

Algemene bijstand
Woonkosten-toeslag
Inrichtingskosten

Studietoeslag
Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)

Meedoen-regeling

Kindpakket

Gemeentepolis
Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten

Bijzondere bijstand
Inkomenstoeslag

 

Jongeren van 18, 19 en 20 jaar, met kinderen

  Bijstandsnorm +10% + 20% +30% Vermogen
Alleenstaande €300,36 €330,40 €360,43 €390,47 €7.605
Gehuwd/samenwonend €948,21 €1.043,15 €1.137,98 €1.232,82 €15.210
Gehuwd/samenwonend, 1 partner is 21+ €1.516,97 €1.668,67 €1.820,36 €1.972,06 €15.210
Regeling waarvoor dit geldt

Algemene bijstand
Woonkostentoeslag
Inrichtingskosten

Studietoeslag
Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
Meedoen-regeling
Kindpakket
Gemeentepolis
Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten

Bijzondere bijstand
Inkomenstoeslag

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

  Bijstandsnorm +5% +10% + 20% +30% Vermogen
Alleenstaande €1.216,62 €1.277,45 €1.338,28 €1.459,94 €1.581,61 €7.605
Alleenstaande ouder €1.216,62 €1.277,45 €1.338,28 €1.459,94 €1.581,61 €15.210
Gehuwd/samenwonend €1.738,02 €1.824,92 €1.911,82 €2.085,62 €2.259,43 €15.210
Regeling waarvoor dit geldt: Algemene bijstand
Woonkostentoeslag
Inrichtingskosten
Inkomenstoeslag Studietoeslag
Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
Meedoen-regeling
Kindpakket
Gemeentepolis
Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
Bijzondere bijstand
Inkomenstoeslag

Pensioengerechtigde leeftijd

  Bijstandsnorm +10% + 20% +30% Vermogen
Alleenstaande €1.357,66 €1.493,43 €1.629,19 €1.764,96 €7.605
Alleenstaande ouder €1.357,66 €1.493,43 €1.629,19 €1.764,96 €15.210
Gehuwden €1.843,60 €2.027,96 €2.212,32 €2.396,68 €15.210
Regeling waarvoor dit geldt:

Algemene bijstand
Woonkostentoeslag
Inrichtingskosten

Studietoeslag
Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
Meedoen-regeling
Kindpakket
Gemeentepolis
Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
Bijzondere bijstand

Verblijf in inrichting

  Bijstandsnorm +5% +10% + 20% +30% Vermogen
Alleenstaande €388,24 €407,65 €427,06 €465,89 €504,71 €7.605
Alleenstaande ouder

€388,24

€407,65 €427,06 €465,89 €504,71 €15.210
Gehuwden €649,23 €681,69 €714,15 €779,08 €844,00 €15.210
Regeling waarvoor dit geldt: Algemene bijstand Inkomenstoeslag Studietoeslag
Bijzondere bijstand (zie extra uitleg)
Meedoen-regeling
Kindpakket
Gemeentepolis
Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten
Bijzondere bijstand
Inkomenstoeslag

'Verblijf in inrichting': deze bedragen zijn exclusief de verhoging in verband met de premie zorgverzekering.

Extra uitleg

Met uitzondering van bijzondere bijstand voor woonkosten (woonkostentoeslag) en duurzame gebruiksgoederen en inrichtingskosten. Voor deze kosten is de inkomensgrens de bijstandsnorm.