Sociaal en duurzaam ondernemen

Ondernemers die baankansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maatschappelijke activiteiten sponsoren of bewust bezig zijn met duurzaamheid, hebben bij ons een streepje voor.

Door nog socialer en duurzamer te ondernemen, werken we samen aan een duurzame toekomst. Dit draagt bij aan de realisatie van onze strategische doelen om duurzaam ondernemerschap te stimuleren. Hierdoor hebben meer mensen vanuit de Participatiewet een baankans via leerwerkbedrijf GelreWerkt! van de gemeente Zutphen. Ook zetten we op deze wijze stappen op het gebied van duurzaamheid en Cleantech.

Eén SROI beleid in Oost Nederland

Social Return On Investment (SROI) is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen bij de inkoop van diensten, werken of leveringen. Het doel van Social Return is om extra werk(ervarings)plaatsen te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

In Oost Nederland kiezen verschillende overheden voor een gezamenlijk werkproces met eenzelfde proces en waardering. Zo weten ondernemers waar zij aan toe zijn. Dat is wel zo duidelijk. Persoonlijk contact opnemen met onze adviseur SROI kan natuurlijk.

Kadernota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Onze ambitie en de kaders voor maatschappelijk verantwoord inkopen staan beschreven in de Kadernota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. We hanteren 3 thema`s:

  • Duurzaamheid
  • Kansen voor lokaal aanbesteden
  • Kansen voor sociaal aanbesteden

De kadernota is op 18 december 2017 vastgesteld door de gemeenteraad.

Nota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) (pdf, 262 kB)

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Op basis van de kaders voor MVI hebben wij ons inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld. Het beleid geeft een korte beschrijving van de verschillende fasen in het inkoop en aanbestedingsproces. Ook bevat het beleid de uitgangspunten die de gemeente hanteert bij het selecteren van leveranciers en geven uitvoeringsregels voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid (pdf, 607 kB)

Het beleid geeft een korte beschrijving van de verschillende fasen in het inkoop en aanbestedingsproces. Ook bevat het beleid de uitgangspunten die de gemeente hanteert bij het selecteren van leveranciers en geven uitvoeringsregels voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Social Return on Investment  

Bij inkoop van diensten, werken of leveringen door de gemeente Zutphen wordt een contractvoorwaarde of -eis opgenomen ten behoeve van Social Return On Investment (SROI).  Daarbij is het uitgangspunt voor het opnemen van een SROI verplichting 5% van de totale opdrachtsom, bij een opdrachtsom vanaf € 75.000.

De mate waarin SROI kan worden ingezet verschilt per opdracht en kan variëren van 90% (bij zeer arbeidsintensieve opdrachten) tot onder de 5% (bij arbeidsextensieve opdrachten). Invulling van de SROI verplichting is maatwerk en gaat altijd in overleg met de adviseur SROI.

Het beoogde effect van SROI is:

  • creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • verbeteren van de (regionale) leefbaarheid;
  • bevorderen en versterken van de strategische samenwerking tussen overheden, regionale werkgevers en opleidingsbedrijven;
  • lastenverlichting op het uitkeringsbestand en de re-integratiemiddelen.

Samen met andere gemeenten in Oost-Nederland wordt voor de invulling van de Social Return verplichting gerekend met een uniform bouwblokkenmodel.

Nieuwe Zutphense bouwblokkenmodel (pdf, 85 kB)

Inkoopvoorwaarden

De algemene inkoopvoorwaarden regelen zaken die niet direct betrekking hebben op de kern van een te sluiten overeenkomst (product en prijs). Op 22 mei 2018 zijn de algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten gemeente Zutphen (en gemeenten regio Stedendriehoek) vastgesteld, naar het VNG Model.

Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten gemeente Zutphen 2018 (pdf, 250 kB)