Sociaal en duurzaam ondernemen

Ondernemers die baankansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maatschappelijke activiteiten sponsoren of bewust bezig zijn met duurzaamheid, hebben bij ons een streepje voor.

Door nog socialer en duurzamer te ondernemen, werken we samen aan een duurzame toekomst. Dit draagt bij aan het behalen van onze strategische doelen om duurzaam ondernemerschap te stimuleren. Hierdoor hebben meer mensen vanuit de Participatiewet een baankans via leerwerkbedrijf GelreWerkt! van de gemeente Zutphen. Ook zetten we op deze wijze stappen op het gebied van duurzaamheid en Cleantech.

Kadernota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Onze ambitie en de kaders voor maatschappelijk verantwoord inkopen staan beschreven in de Kadernota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. We hanteren 3 thema`s:

 • Duurzaamheid
 • Kansen voor lokaal aanbesteden
 • Kansen voor sociaal aanbesteden

De kadernota is op 18 december 2017 vastgesteld door de gemeenteraad.

Nota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) (pdf, 262 kB)

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Op basis van de kaders voor MVI hebben wij ons inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld. Het beleid geeft een korte beschrijving van de verschillende fasen in het inkoop en aanbestedingsproces. Ook bevat het beleid de uitgangspunten die de gemeente hanteert bij het selecteren van leveranciers en geven uitvoeringsregels voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Lees het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2022.

Het beleid geeft een korte beschrijving van de verschillende fasen in het inkoop en aanbestedingsproces. Ook bevat het beleid de uitgangspunten die de gemeente hanteert bij het selecteren van leveranciers en geven uitvoeringsregels voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Inkoopvoorwaarden

De algemene inkoopvoorwaarden regelen zaken die niet direct betrekking hebben op de kern van een te sluiten overeenkomst (product en prijs). Op 22 mei 2018 zijn de algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten gemeente Zutphen (en gemeenten regio Stedendriehoek) vastgesteld, naar het VNG Model.

Lees de Inkoopvoorwaarden Stedendriehoek - gemeente Zutphen 2022.

Social return on investment  (SROI)

Social return on investment (SROI) is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen bij de inkoop van diensten, werken of leveringen. Het doel van social return is om extra werk(ervarings)plaatsen te maken voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

Voorwaarde in contracten

Bij inkoop van diensten, werken of leveringen neemt de gemeente Zutphen een contractvoorwaarde of eis over SROI op. Daarbij gaat de gemeente uit van een SROI-verplichting van 5% van de totale opdrachtsom bij een opdrachtsom vanaf € 75.000.

De mate waarin SROI kan worden ingezet, verschilt per opdracht. Dit kan variëren van 90% (bij zeer arbeidsintensieve opdrachten) tot onder de 5% (bij arbeidsextensieve opdrachten). Het invullen van de SROI-verplichting is maatwerk. Dit gebeurt altijd in overleg met de adviseur SROI en accountmanagers van GelreWerkt!

GelreWerkt!

GelreWerkt! is onderdeel van de gemeente Zutphen. Deze organisatie biedt werkzoekenden kansen op ontwikkeling die passen bij het eigen vermogen en de kansen op de arbeidsmarkt. GelreWerkt! werkt daarin nauw samen met lokale en regionale bedrijven, instellingen, werkgevers en samenwerkingspartners voor een inclusieve arbeidsmarkt.  Zo weten ondernemers waar zij aan toe zijn. Dat is wel zo duidelijk.

Effect van SROI

Dit willen we bereiken met SROI:

 • werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • (regionale) leefbaarheid verbeteren;
 • de strategische samenwerking tussen overheden, regionale werkgevers en opleidingsbedrijven bevorderen en versterken;
 • lastenverlichting op het uitkeringsbestand en de re-integratiemiddelen.

Vragen of meer informatie? Persoonlijk contact opnemen met onze adviseur SROI kan natuurlijk.

Eén SROI-beleid in Oost-Nederland

Voor de waardering van de invulling van de socialreturn-verplichting (SR-verplichting) gebruiken we de zogenaamde bouwblokkenmethode. Gemeenten en regio’s gebruiken deze methode het meeste om vast te stellen wat de waarde is van de SR-verplichting. Bij deze methode wordt in een tabel vastgesteld wat de SR-waarde is inclusief de eventuele aanvullende voorwaarden.

 • De waarden in de tabel geven een werkelijk beeld van de kosten die de opdrachtnemer maakt bij de inzet van een kandidaat. De hoogte van de waarde hangt af van de afstand die de kandidaat heeft tot de arbeidsmarkt. Hoe groter de afstand, hoe hoger het bedrag. Dit stimuleert opdrachtnemers om niet alleen voor de makkelijkste trajecten te gaan.
 • Het gebruik van de bouwblokkenmethode geeft in een overzicht de fictieve waarde weer van een bepaalde categorie en hoelang deze mag meetellen voor de verplichting.
 • Het is voor opdrachtnemers in één overzicht helder welke mogelijkheden er zijn bij de invulling van de SR-verplichting bij de verschillende overheden in Oost-Nederland.
 • Het gebruik van de bouwblokkenmethode boven het opvoeren van de daadwerkelijke loonkosten scheelt in de administratieve lasten. Zowel voor de opdrachtgever als voor de opdrachtnemer.

Uniform bouwblokkenmodel (pdf, 753 kB)

Voor het volgen van de invulling van de SR-verplichting gebruikt de gemeente Zutphen de software van WIZZR.