Jeugdhulp

We willen allemaal dat kinderen gezond en veilig opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Daar zijn jongeren en hun ouders in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Heeft u hulp nodig? 

Op onze website Hulpwijzer Zutphen vindt u handige tips en informatie over opvoeden en opgroeien. En over nog veel meer onderwerpen voor gezinnen met kinderen van alle leeftijden.

Zijn er in uw directe omgeving (tijdelijk) geen mensen om u te ondersteunen? Neem dan contact met ons op. Als blijkt dat professionele hulp nodig is, dan kijken we naar de mogelijkheden hiervoor.

Jeugdteams

De gemeente Zutphen heeft een Jeugdteam waar u terecht kunt met vragen en advies over kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Jongeren tot en met 18 jaar kunnen ook zelf bij het Jeugdteam terecht met vragen.

Heeft u hulp nodig of wilt u advies? Dan kunt u contact opnemen met team Lichte Jeugdhulp.

De jeugdconsulent

De jeugdconsulent bespreekt met u het probleem. Hij/zij biedt hulp en ondersteuning en kijkt ook naar de mogelijkheden die de omgeving van het gezin kan bieden. Als het nodig is, zorgt de jeugdconsulent ervoor dat de jongere hulp krijgt bij de juiste instanties. De jeugdconsulent kijkt dan samen met het gezin en de hulpverlenende instanties wat nodig is.

Per gezin vaste contactpersoon

Vaak zijn er meerdere hulpverleners betrokken. De jeugdconsulent is uw aanspreekpunt en begeleider van het gezin in de route naar een oplossing.

Hij/zij coördineert de hulp tussen de hulpverleners. De jeugdconsulent zorg ervoor dat er één plan is waar alle hulpverlenende instanties en het gezin houvast aan hebben. Zo stemmen we de hulp en ondersteuning vanuit verschillende instanties goed op elkaar af.

Jeugdstem: vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Jeugdstem/Adviespunt Zorgbelang is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem / Adviespunt Zorgbelang is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van gemeenten, van wijk- of jeugdteams of van Centra voor Jeugd & Gezin (CJ&G).

Een Jeugdstem of Adviespunt Zorgbelang vertrouwenspersoon:      

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg; 
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg; 
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg. 

Zo bereik je Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000.
  • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.
  • Via Jeugdstem kun je je aanmelden voor ondersteuning vanuit Adviespunt Zorgbelang.

Met spoed hulp nodig?