Jeugdhulp

We willen allemaal dat kinderen gezond en veilig opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Daar zijn jongeren en hun ouders in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Heeft u hulp nodig? Dan gaan wij er vanuit dat u eerst kijkt wat u zelf kunt doen. En of uw omgeving u kan helpen.

Op onze website Hulpwijzer Zutphen vindt u handige tips en informatie over opvoeden en opgroeien. En over nog veel meer onderwerpen voor gezinnen met kinderen van alle leeftijden.

Zijn er in uw directe omgeving (tijdelijk) geen mensen om u te ondersteunen? Neem dan contact met ons op. Als blijkt dat professionele hulp nodig is, dan kijken we naar de mogelijkheden hiervoor.

Jeugdteams

De gemeente Zutphen heeft een Jeugdteam waar u terecht kunt met vragen en advies over kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Jongeren tot en met 18 jaar kunnen ook zelf bij het Jeugdteam terecht met vragen.

Heeft u hulp nodig of wilt u advies? Dan kunt u contact opnemen met één van onze jeugdconsulenten.

De jeugdconsulent

De jeugdconsulent bespreekt met u het probleem. Hij/zij biedt hulp en ondersteuning en kijkt ook naar de mogelijkheden die de omgeving van het gezin kan bieden. Als het nodig is, zorgt de jeugdconsulent ervoor dat de jongere hulp krijgt bij de juiste instanties. De jeugdconsulent kijkt dan samen met het gezin en de hulpverlenende instanties wat nodig is.

Per gezin vaste contactpersoon

Vaak zijn er meerdere hulpverleners betrokken. De jeugdconsulent is uw aanspreekpunt en begeleider van het gezin in de route naar een oplossing.

Hij/zij coördineert de hulp tussen de hulpverleners. De jeugdconsulent zorg ervoor dat er één plan is waar alle hulpverlenende instanties en het gezin houvast aan hebben. Zo stemmen we de hulp en ondersteuning vanuit verschillende instanties goed op elkaar af.

Met spoed hulp nodig?