Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet lopend of op de fiets naar school door de afstand of door een handicap? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een bijdrage in de vervoerskosten van uw kind. 

Hoe werkt het?

De regeling geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

  • Uw kind kan door een beperking niet (alleen) reizen.
  • U woont meer dan 6 kilometer van de dichtstbijzijnde school, die voor uw kind toegankelijk is. Soms kan uw kind ook gebruik maken van leerlingenvervoer als de school verder weg is. Wij beslissen dan of uw kind hier recht op heeft.

Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs (bijvoorbeeld de basisschool) kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat de kosten van de eerste kilometers voor uw rekening komen. U krijgt dan alleen de kosten vergoed die boven het drempelbedrag uitkomen.

Wat uw eigen bijdrage is, kunt u vinden op de website van de VNG.

Aanvragen

U kunt leerlingenvervoer digitaal aanvragen. Dit kan met en zonder Digid.

Het kan zijn dat u een inkomensverklaring van beide ouders moet invullen. De inkomensverklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst (IB-60 formulier).
De verklaring is niet nodig voor leerlingen die naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs gaan.

Doet u een aanvraag voor aangepast vervoer? Zoals taxi of bus? Voeg dan een Vervoersverklaring 'Verklaring Commissie van Begeleiding’ toe aan uw aanvraag.

Zorg ervoor dat uw aanvraag volledig is inclusief bijlagen wanneer nodig. Pas dan wordt deze in behandeling genomen. Het duurt maximaal 8 weken. Als het noodzakelijk is, kan de termijn 1 keer met 4 weken worden verlengd. In dat geval ontvangt u hierover bericht.

Declareren

U ontvangt van ons een brief (beschikking) waarin staat of u de reiskosten voor uw kind kunt declareren. U gebruikt hiervoor het declaratieformulier op onze website.