Leerplicht

Elk kind vanaf 5 jaar heeft recht op onderwijs en heeft de plicht om naar school te gaan. De gemeente houdt hier toezicht op. De gemeente Zutphen werkt samen met het onderwijs aan het voorkomen van schoolverzuim en wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk jongeren een diploma behalen.

Leerplicht

Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Als ouder schrijft u uw kind in ieder geval met 5 jaar in op school en zorgt u dat uw kind de school bezoekt. Vanaf 12 jaar is uw kind ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan. Spijbel je regelmatig, dan meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. Spijbelgedrag kan een signaal zijn dat er iets aan de hand is.

Kwalificatieplicht

Na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat jongeren naar school gaan tot ze een mbo-2, havo- of vwo-diploma hebben of de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De kwalificatieplicht betekent niet dat je 5 dagen per week naar school moet, maar dat je je diploma haalt. Het is ook mogelijk dat je leren en werken combineert, zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar let er op dat ouders, jongeren en school de leerplichtwet naleven en kan hierop handhaven. Ook als een jongere een probleem heeft en het daardoor minder goed gaat op school, kan de leerplichtambtenaar helpen. Als uw kind andere hulp nodig heeft dan brengt de leerplichtambtenaar u in contact met de juiste instantie.

Op de websites van de Onderwijsinspectie, het Regionaal Meld- en Coördinatie Centrum Regio Stedendriehoek (RMC) vindt u meer informatie. U kunt ook contact opnemen met een leerplichtambtenaar via leerplicht@zutphen.nl.

Verlof

Als u een feestdag wilt vieren, of een belangrijke familiegebeurtenis zoals een bruiloft, dan kan uw kind daar onder een aantal voorwaarden vrij voor vragen.

  • Verlof voor 10 dagen of minder vraagt u aan bij uw school
  • Verlof voor meer dan 10 schooldagen vraagt u aan bij de leerplichtambtenaar

Ongeoorloofd verzuim

Gaat een kind niet naar school en is er geen gegronde reden voor, dan zijn de ouders strafbaar. Vanaf 12 jaar kunnen ook de kinderen zelf aangesproken worden op hun verzuim.

Scholen melden verzuim rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar of via het verzuimloket van DUO. De leerplichtambtenaar zoekt samen met de school en ouders naar een oplossing. Eventueel wordt hulpverlening ingeschakeld. Het overtreden van leerplichtwet kan leiden tot:
•    een officiële waarschuwing
•    een verwijzing naar bureau HALT
•    stopzetten van de kinderbijslag
•    het opmaken van proces-verbaal.

Vrijstelling leerplicht

Alleen in heel bijzondere gevallen kunt u een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. Bijvoorbeeld omdat een kind door lichamelijke of psychische oorzaken niet naar school kan gaan. Een vrijstelling vraagt u aan bij de leerplichtambtenaar.

Aanvragen

Wilt u vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier vrijstelling (pdf, 56 kB) in. Afhankelijk van de reden waarom u vrijstelling aanvraagt, vult u ook één van onderstaande formulieren in.