Toezicht op jeugdzorg

Toezicht op de Jeugdzorg gebeurt door meerdere organisaties.

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg. Meer informatie vindt u op de website van de IGJ.

De Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe houdt toezicht op de rechtmatigheid van de zorg. Meer informatie vindt u op de website van de Zorgregio.