Koninklijke onderscheiding

Kent u iemand die zich op een bijzondere manier inzet (of ingezet heeft) voor de samenleving? Dan kunt u die voordragen voor een onderscheiding.

Koninklijke onderscheiding

Wilt u dat een inwoner uit Zutphen of Warnsveld voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komt? Iedereen kan voor iemand anders een Koninklijke onderscheiding aanvragen, maar niet iedereen komt ervoor in aanmerking. Aan het krijgen van een Koninklijke onderscheiding zijn voorwaarden verbonden. Veel waarde wordt toegekend aan het uitoefenen van maatschappelijke functies die in de vrije tijd werden en nog worden vervuld en waarbij sprake is van bijzondere verdiensten. Het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding begint vaak bij een vereniging/instelling of particulier die van mening is dat iemand een onderscheiding verdient. Belangrijk is dat bij de aanvraag zoveel mogelijk informatie over de betrokkene wordt vermeld. Met andere woorden: een opsomming van de verdiensten en de duur daarvan moet de aanvraag ondersteunen.

Neem daarom eerst contact met ons op. Wij kunnen u in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook leggen we u uit hoe u te werk moet gaan. Daarna kunt u beginnen met het verzamelen van alle benodigde gegevens en het voorstelformulier invullen. Vervolgens dient u het voorstel in bij de burgemeester.

Meer informatie vindt u op Lintjes.nl. Hier vindt u ook het voorstelformulier.

Het kost tijd!

Wilt u dat de Koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen op de laatste werkdag voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dan moet uw voorstel uiterlijk 30 juni binnen zijn. De hele procedure heeft namelijk tijd nodig!

Als een aanvraag binnenkomt krijgt u van ons een bevestiging en start een uitgebreide procedure. Om te beginnen laat de burgemeester de aanvraag toetsen aan de gestelde criteria en zij verzamelt aanvullende informatie bij justitie en politie. Vervolgens worden de provincie, het Kapittel voor de civiele orden en het ministerie ingeschakeld om de aanvraag te beoordelen, voordat de Koning zijn handtekening onder de toekenning zet. Het is uiteindelijk een Koninklijke onderscheiding.