Melding parkeren en verkeer

We krijgen regelmatig meldingen over verkeerd geparkeerde auto’s of dat er te hard gereden wordt in de straat. Daarbij krijgen we de vraag of daar een oplossing voor kan komen. In veel gevallen kunnen wij niet helpen. Wel geven we u graag handvatten wat u zelf kunt doen aan de situatie.

We hebben een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen over parkeren en verkeer, en de antwoorden daarop. In sommige gevallen kunt u alsnog een melding doen.

De parkeermeter is kapot. Kan ik een melding maken?

U kunt een melding maken via melding openbare ruimte – parkeren - parkeermeter kapot onder vermelding van het automaatnummer of de locatie.

Er is een verkeersbord vernield, waar kan ik een melding maken?

In onze straat staan vaak auto’s verkeerd geparkeerd. Kan de gemeente dit oplossen?

Weet u van wie de auto is? Spreek buurtbewoners dan zelf aan. Wanneer u niet weet van wie de auto is, kunt u een melding doen via melding openbare ruimte – parkeren - foutief/hinderlijk parkeren. Onze handhavers kijken wat ze kunnen doen.

Kunt u door een verkeerd geparkeerde auto niet uw uitrit uit? Bel ons. Buiten de openingstijden kunt u de politie bellen via 0900-8844. In het uiterste geval kunnen we de auto wegslepen.

Een parkeerverbod, een kruis op de weg of een paaltje is meestal niet de oplossing. Het verplaatst vaak het parkeerprobleem. Daarom plaatsen we die vaak niet.

Kunnen jullie in de binnenstad extra parkeerplekken creëren voor vergunninghouders?

We wijzen geen extra parkeerplekken aan voor vergunninghouders. Er is weinig ruimte in de binnenstad. De kwaliteit van die ruimte willen we zo hoog mogelijk houden. Dat betekent: zo min mogelijk geparkeerde auto’s in het straatbeeld. Zo blijft er meer ruimte over voor voetgangers en fietsers.

Ook moeten er genoeg openbare parkeerplaatsen beschikbaar blijven. Dat is belangrijk voor zowel inwoners als ondernemers.

Kan de gemeente extra parkeerplekken maken in onze straat?

Bij de inrichting van een wijk is van tevoren goed gekeken naar de verdeling van parkeerplaatsen, maar ook naar een speelterrein en groen. We leggen geen extra parkeerplaatsen aan als dit ten koste gaat van andere voorzieningen. Natuurlijk kan de behoefte aan parkeerplaatsen in de loop van de tijd veranderen. Daar kunnen we niet altijd in meebewegen.

Bezoekers van het centrum parkeren in onze wijk. Kan de gemeente hier iets aan doen?

Om gratis te parkeren, zetten bezoekers of werknemers in het centrum hun auto in een woonwijk in de buurt. Heeft uw straat hier last van? Dan verzoeken wij u om dit te melden aan ons. Neem hiervoor contact met ons op. Mogelijk kan in de toekomst uw buurt onderdeel worden van een parkeervergunningszone.

Er staat al dagen een caravan/aanhanger op de parkeerplaats in onze wijk. Mag dat?

Een caravan, camper of aanhanger mag niet langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de openbare weg staan. Dat staat in de algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Zutphen.

Heeft u last van een geparkeerde camper? Dan kunt u een melding maken – parkeren – langdurig parkeren caravan of aanhanger.

Wanneer doet de gemeente iets aan een gevaarlijke verkeerssituatie?

Als er een melding gedaan wordt over een gevaarlijke wegsituatie dan wordt er eerst gekeken wat de oorzaak is. Ligt het aan de inrichting van de straat of aan het gedrag van de weggebruikers. Als het ligt aan het gedrag van weggebruikers dan doen we eerst een beroep op de buurt zelf. Spreek elkaar aan op gedrag of maak samen afspraken. Samen met uw wijkregisseur kunt u bekijken hoe u dit het beste aanpakt.

Op meerdere manieren houden wij de verkeerssituaties in de gaten:

  1. De gemeente heeft inzicht in de geregistreerde verkeersongevallen in Zutphen en Warnsveld.
  2. Door meldingen van gevaarlijke verkeerssituaties door inwoners.

Het is niet altijd zo dat in een gevaarlijke situatie ook veel ongevallen gebeuren. Vaak letten weggebruikers hier juist extra op. Is de veiligheid echt in gevaar? Dan kijken wij of maatregelen mogelijk zijn.

Kunnen er maatregelen worden genomen om de snelheid te remmen, zoals drempels?

Hard rijden komt overal voor. De gemeente kan daar niet altijd iets aan doen. Wij kunnen een weg nooit zo inrichten dat hard rijden onmogelijk is. Wij zijn daarbij altijd afhankelijk van het gedrag van automobilisten.

Vindt er onderhoud plaats in een buurt? Dan kunnen we kijken of er meteen snelheid remmende maatregelen geplaatst kunnen worden. Voldoende buurtbewoners moeten dit willen. Maatregelen zoals drempels kunnen namelijk ook overlast geven.

Wat kunt u zelf doen?

Inwoners kunnen ook zelf in actie komen. U kunt elkaar aanspreken op rijgedrag. Ook vindt u op de website van Veilig Verkeer Nederland ideeën voor verkeersacties in de buurt, zoals een stickeractie waarbij 30-stickers op de container geplakt kunnen worden.

De gemeente richt zich op het snelheidsgedrag in woonwijken. Heeft u een klacht over snelheid op verkeerswegen dan kunt u de politie vragen om een handhavingsactie.

Kan er een spiegel komen om het zicht op de weg te verbeteren?

Het antwoord op deze vraag is meestal ‘nee’. Een spiegel is gevoelig voor onderhoud en vandalisme. Bovendien geeft een spiegel geen juist beeld van de verkeerssituatie:

  • Snelheid en afstand zijn moeilijk in te schatten.
  • Fietsers en kinderen worden vaak niet opgemerkt.
  • Mensen letten vaak vooral op de spiegel en minder goed op het verkeer.

Het is beter stapvoets de weg te benaderen en vanuit stilstand de weg op te rijden.

Waar veel vrachtverkeer rijdt en chauffeurs bijvoorbeeld onvoldoende zicht hebben op fietsers, kunnen we het plaatsen van een verkeersspiegel bespreken. Deze situaties komen in de gemeente weinig voor.

Kan de gemeente een zebrapad aanleggen?

Zebrapaden worden niet aangelegd binnen 30 kilometerzones. Zebrapaden leggen we aan op drukke wegen waar het moeilijk is om veilig over te steken en waar veel overgestoken wordt. Op plekken waar weinig mensen oversteken, letten bestuurders minder op. Een overstekende voetganger wordt niet opgemerkt. Het is dan juist minder veilig om een zebrapad aan te leggen.

De situatie rond de school is een chaos. Kan de gemeente iets doen?

Bij het begin van de schooldag en na schooltijd is het rondom school vaak chaotisch met brengen en halen van kinderen. Let daarom goed op. De school is het eerste aanspreekpunt bij onveilige situaties. Veilig Verkeer Nederland helpt de school graag om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Kan de gemeente groen verwijderen om het zicht op de weg te verbeteren?

Staat het groen dichtbij de weg en kunt u er vanuit een stilstaande auto niet overheen kijken om het verkeer te zien? Dan is er sprake van slecht zicht. De eigenaar van het groen is verplicht om dit te snoeien of weg te halen. Bespreek de situatie met de eigenaar. Staat het groen op gemeentegrond? Maak dan een melding openbare ruimte - verkeer - groen verwijderen t.b.v. zicht.

Waarom zijn er verkeerslichten waar alle fietsers tegelijk groen krijgen?

In de gemeente Zutphen zijn verschillende kruispunten waar fietsers tegelijk groen licht krijgen. Dit is handig én veilig. Want:

  • Fietsers krijgen tegelijk en dus vaker groen licht. Je hoeft zo niet lang te wachten.
  • Er kunnen veel fietsers tegelijk en in korte tijd oversteken.
  • Ga je linksaf? Dan kan dat direct in plaats van in twee etappes.
  • Je hebt geen last van gemotoriseerd verkeer. Het is dus veiliger tijdens het oversteken.

Toch voelt niet iedereen zich veilig bij alle fietsers tegelijk groen. Dit komt vooral door de voorrangsregels. Maar eigenlijk is het heel simpel: niemand heeft voorrang. Je moet vooral rekening houden met elkaar. Voorrang moet je krijgen!

Buurtbemiddeling

Wanneer mensen dichtbij elkaar wonen, kunnen er ergernissen of conflicten ontstaan. Door elkaar te vermijden of juist te confronteren, kunnen spanningen oplopen. Heeft u ruzie met uw buren? Dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen.