Meldpunt ondermijning

Komt u in uw buurt situaties tegen waarvan u denkt: hier klopt iets niet? Meld het dan bij het Meldpunt ondermijning.

Wat is ondermijning?

Bij ondermijning gaat het om verschillende vormen van criminele activiteiten waarbij er een vermenging is tussen de onderwereld en de bovenwereld. Om geld te kunnen verdienen en geld te kunnen gebruiken, maken criminelen ook gebruik van voorzieningen van bedrijven en overheden. Met criminele activiteiten bedoelen we onder andere: drugshandel, hennepkwekerijen, witwassen, mensenhandel, zorgfraude of vastgoedfraude.

Ondermijning is lang niet altijd zichtbaar, maar het heeft wel grote gevolgen voor de samenleving. De georganiseerde criminaliteit is vaak ook dichterbij dan gedacht en kent veel verschillende vormen: een boerenschuur die wordt verhuurd, een winkel zonder klanten of een slecht verlicht pand dat overdag is gesloten maar waar ’s avonds wel altijd mensen zijn.

Het is belangrijk om signalen van ondermijning te melden. Denk bijvoorbeeld aan overlast en verloedering op straat, drugshandel in de buurt, fraude met uitkeringen, arbeidsuitbuiting of mensenhandel.

Waarom melden?

Ziet u in uw buurt verdachte situaties, ervaart u overlast van bijvoorbeeld drugsgebruik of vermoed u dat er iets klopt? Meld dit dan. Elk signaal kan ons en de politie helpen om criminele activiteiten te stoppen. Bij elke melding die we krijgen, bekijken we of er meer signalen zijn die wijzen op criminele activiteiten. En vervolgens wat we daarmee kunnen doen. Wij behandelen uw melding altijd vertrouwelijk.

Anoniem melden?

Wilt u liever anoniem melding doen? Dit kan via Meld Misdaad Anoniem. Is er spoed en moet de politie ter plaatse komen? Bel dan de politie op 0900 8844 of 112.