Melding over water

Is er iets niet in orde met het water bij u in de buurt? Heeft u wateroverlast? Of is het drinkwater niet lekker? Op MeldpuntWater.nl ziet u bij welke waterbeheerder u de melding kunt doen. De website verwijst u door naar het juiste meldformulier.

Meldpuntwater is een gezamenlijke website van alle instanties in Nederland die het water beheren. Dus gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat.