Vuur stoken

Wilt u een paas- of vreugdevuur organiseren of groenafval verbranden op uw terrein? Voor het stoken van vuur moet u toestemming (oftewel ontheffing) vragen aan de gemeente. U vraagt de ontheffing 6 weken van tevoren online aan. U logt in met DigiD (inwoners) of eHerkenning (bedrijven).

De gemeente kan de ontheffing weigeren om hinder te voorkomen, in het belang van de openbare orde en veiligheid of ter bescherming van de leefomgeving en het milieu.

Voorwaarden

Algemeen verbod

De Afvalstoffenverordening (artikel 33) verbiedt het aanleggen, hebben of stoken van een vuur in de open lucht. Ook het verbranden van afval in de open lucht is bij de Wet milieubeheer verboden.

Uitzonderingen

Het verbod geldt niet als er sprake is van vuur door middel van kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als het een vuur betreft ten behoeve van koken, bakken en braden, zoals bijvoorbeeld een barbecue. Uiteraard, indien het geen brandgevaar voor de omgeving oplevert. Datzelfde geldt voor overlast voor de omgeving: als een vuurkorf of fakkel of iets dergelijks overlast voor de omgeving oplevert, is die ook verboden

Voorwaarden

De gemeente verbindt meestal een aantal voorschriften aan de te verlenen ontheffing, bijvoorbeeld met betrekking tot een in acht te nemen minimumafstand tot gebouwen of een bos, of met betrekking tot de materialen die u voor het stoken van het vuur mag gebruiken.

Snoeihout

U kunt alleen een ontheffing aanvragen voor het verbranden van snoeihout als het snoeihout vrij komt bij landschappelijk onderhoud of het bestrijden van bomen met een besmettelijke ziekte.

Snoeihout dat vrij komt bij het onderhoud of verandering van tuinen moet u ter plekke versnipperen of brengen naar het Circulus Berkel Recycleplein.

Kosten

  • Ontheffing paasvuur €31,95
  • Ontheffing snoeihout €10,70