Pand of terrein laten aanwijzen als gemeentelijk monument

In de gemeente Zutphen zijn veel monumenten, zowel in Zutphen als in Warnsveld. In totaal heeft onze gemeente 430 rijksmonumenten en ruim 480 gemeentelijke monumenten. Veel daarvan zijn honderden jaren oud. Maar dat hoeft niet. Een gebouw met een bijzondere architectuur van na de Tweede Wereldoorlog kan ook een monument zijn. Of een stuk natuur.

Het besluit of een pand of een terrein een gemeentelijk monument wordt, neemt het college van burgemeester en wethouders. Maar dat doen ze niet zo maar. Daar gaan een aantal stappen aan vooraf.

Hoe werkt het?

Voordat het college besluit of een pand of terrein een gemeentelijk monument wordt, zijn een paar stappen nodig:

 1. Het college krijgt het advies om een pand of terrein als monument aan te wijzen meestal van de Erfgoedadviesraad. Ook inwoners of het college zelf kunnen een suggestie doen.
 2. De eigenaar van het (misschien toekomstige) monument wordt uitgenodigd voor een gesprek. Daarin krijg de eigenaar uitleg over de stappen die nodig zijn en wat de gevolgen voor de eigenaar kunnen zijn.
 3. Er komt een onderzoek, waarbij het pand of het terrein beoordeeld wordt. Er wordt gekeken naar:
  1. de architectonische waarde;
  2. de stedenbouwkundige waarde;
  3. de cultuurhistorische waarde;
  4. de gaafheid en herkenbaarheid;
  5. de zeldzaamheid.
 4. Een erfgoeddeskundige adviseert het college om het pand/het terrein wel of niet aan te wijzen als gemeentelijk monument.
 5. De Erfgoedadviesraad brengt een advies uit aan het college.
 6. Als het college het besluit wil nemen om een pand of terrein aan te wijzen als monument, wordt dit eerst gepubliceerd. Zo kan de eigenaar van het pand of terrein officieel reageren met een ‘zienswijze’.

Wordt een pand of object aangewezen, dan komt het nieuwe monument ook op de monumentenlijst van de gemeente Zutphen te staan.

Verzoek indienen

U kunt schriftelijk een verzoek indienen om een pand of een ander object te laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument. Dat kan ook uw eigen pand zijn. Bij het verzoek hoort:

 • de reden waarom het beoogde pand de titel ‘gemeentelijk monument’ verdient;
 • wie de architect is;
 • wat de bouwstijl is;
 • wat het bouwjaar is;
 • of er sprake is van archeologische vondsten, belangrijke vroegere bewoners of belangrijke gebeurtenissen;
 • duidelijke foto’s van het pand of object.

Neem contact op met de gemeente om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Stuur een e-mail naar erfgoed@zutphen.nl of neem op een andere manier contact met ons op. Doe dit ook als u vindt dat ander cultureel erfgoed de titel ‘gemeentelijk monument’ verdient.

Antwoorden op veelgestelde vragen

Waarom moeten er meer monumenten komen?

Omdat we moeten beschermen wat belangrijk is, wat onze stad en dorp betekenis geeft en waar we trots op zijn. Dat, samen met én alle inwoners van Zutphen en Warnsveld, is dat wat ons bijzonder maakt.

Onze gemeente is prachtig. Met een aantrekkelijke historische binnenstad van Zutphen, een mooie dorpskern en groene omgeving van Warnsveld. Daar zijn we zuinig op. En dat moeten we beschermen. Onze gemeente heeft ruim 900 monumenten, veel daarvan zijn honderden jaren oud. Maar we willen ook andere belangrijke gebouwen beschermen. Bijvoorbeeld een gebouw met een bijzondere architectuur van na de Tweede Wereldoorlog. Of een bijzonder stuk natuur. Dat kan ook een monument worden.

Gaat het alleen om monumenten in Zutphen?

Nee, het gaat om monumenten in de hele gemeente: Zutphen en Warnsveld.

Wie bepaalt of een pand een monument wordt?

De Erfgoedadviesraad geeft burgemeester en wethouders advies welke panden zij geschikt vinden voor de status ‘monument’. Ook inwoners uit Zutphen en Warnsveld mogen een suggestie doen. Het college van burgemeester en wethouders neemt de uiteindelijke beslissing.

Ik heb een woning dat monument zou kunnen worden. Wordt aan mij gevraagd wat ik daarvan vindt?

Ja. U krijgt van ons te horen als uw woning monument kan worden. U kunt dan laten weten wat u daarvan vindt, of u het wel wilt of niet.

Wat is het voordeel van het hebben van een monument?

Bij de gemeente werken experts op het gebied van monumenten, bouwkunde, duurzaamheid, onderhoud en restauratie. Daar kunt u als eigenaar van een monument gratis gebruik van maken.

Er zijn subsidies voor onderhoud en restauratie van monumenten.

U heeft een gebouw dat belangrijk is voor Zutphen en Warnsveld.

Wat is het nadeel van het hebben van een monument?

Zolang u er woont, gaat u zorgvuldig met het monument om. Zodat er, na u, veel generaties van kunnen genieten. Niet echt een nadeel, maar het vraagt om uw zorgvuldigheid. U kunt niet zomaar een muur slopen of de buitengevel een andere kleur schilderen.