Bouwhistorisch onderzoek

Een bouwhistorisch onderzoek legt de (bouw-)geschiedenis van een pand vast. Het maakt duidelijk of er waardevolle bouwsporen en/of monumentale waarden in een gebouw te verwachten zijn.

Bij bouwhistorisch onderzoek gaat het niet alleen om de gevel, maar ook om het pand hierachter. Dankzij dit onderzoek leren we meer over het Zutphense erfgoed en kunnen we voorkomen dat bijzondere bouwsporen of monumentale waarden verloren gaan.

Een bouwhistorisch onderzoek is verplicht bij:

  • het wijzigingen van een monument;
  • het slopen van panden binnen beschermd stads- of dorpsgezicht;
  • het slopen van een karakteristiek en beeldbepalend pand buiten beschermd stads- of dorpsgezicht.

Voor informatie over het bouwhistorisch onderzoek neemt u contact op met de gemeente.

Waardenkaarten

In 20 jaar tijd zijn veel bouwhistorische onderzoeken uitgevoerd. De gemeente verwerkt ieder jaar alle gegevens op bouwhistorische waarden- en verwachtingskaarten.

  • Op de bouwhistorische kaart (pdf, 4.5 MB) ziet u in welke panden van voor 1901 bouwhistorische waarden zijn gevonden, in welke panden deze waarden te verwachten zijn en waar geen bouwhistorische waarden meer aanwezig zijn. Op de kaart staan ook panden die voor 1901 zijn gebouwd. Bij deze panden is bouwhistorisch onderzoek minder geschikt om iets over de geschiedenis te weten te komen. Van sommige gebouwen weten we te weinig om in te schatten of er bouwhistorische waarden aanwezig zijn.
  • Op de kaart Monumenten-Zutphen (pdf, 3.6 MB) staat het grootste deel van het grondgebied van Zutphen afgebeeld. Hierop ziet u de 3 beschermde stads- en dorpsgezichten, de 3 molenbiotopen (ruimte die vrij moet blijven voor een goede windvang), de rijks- en gemeentelijke monumenten en karakteristieke (beeldbepalende) panden. Ook staan de belangrijkste historische wegen en de landen van landgoed De Voorst op de kaart.