Pand laten aanwijzen als gemeentelijk monument

Zutphen heeft veel monumenten. De gemeente telt 430 rijksmonumenten en ruim 480 gemeentelijke monumenten.

De gemeente Zutphen heeft op grond van de gemeentelijke erfgoedverordening diverse panden aangewezen als gemeentelijk monument. Dat is gedaan omdat die gebouwen een bijzondere rol spelen in de cultuurhistorie van de gemeente, van belang zijn vanwege de hoge kwaliteit van de architectuur en/of omdat ze een belangrijke bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van een straat of buurt.  

De erfgoedverordening 2018 maakt het voor belanghebbenden mogelijk om een verzoek in te dienen bij de gemeente om een pand als gemeentelijk monument aan te wijzen.

Hoe werkt het?

Bent u eigenaar van een pand met historische waarde? Dan kunt u uw pand laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument.

Alleen panden ouder dan 50 jaar die voldoen aan de regels van de Monumentenwet kunnen een gemeentelijk monument worden. Bij de beoordeling van een pand als beschermd monument kijkt de gemeente:

  • of de bouwstijl typerend is voor een bepaalde periode;
  • of het pand lokale historische waarde heeft, bijvoorbeeld omdat er beroemde mensen hebben gewoond;
  • of het pand kenmerkend is voor de regio;
  • of het cultuurhistorische waarde heeft.

De gemeente vraagt advies aan de gemeentelijke monumentencommissie. Daarna beslist het college van burgemeester en wethouders of ze uw pand aanwijzen als gemeentelijk monument. Uw pand komt dan ook op de monumentenlijst van de gemeente Zutphen te staan.

Verzoek indienen

Een verzoek om uw pand aan te laten wijzen als beschermd gemeentelijk monument doet u schriftelijk. U geeft duidelijk aan waarom uw pand de titel ‘gemeentelijk monument’ verdient. Noem daarom naast architect, bouwstijl en bouwjaar ook archeologische vondsten, belangrijke vroegere bewoners of belangrijke gebeurtenissen die in of bij uw pand hebben plaatsgevonden. Vergeet niet enkele foto’s mee te sturen.

Bent u geen eigenaar maar wilt u toch een pand laten aanwijzen als monument? Neem dan contact op met de gemeente om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Doe dit ook als u vindt dat ander cultureel erfgoed de titel ‘gemeentelijk monument’ verdient, zoals een terrein, of varend of rijdend erfgoed.