Experiment met kruiden in grasland

De gemeente Zutphen is samen met de Wageningen University & Research (WUR), Hofmeijer uit Voorst en zaadveredelingsbedrijf Limagrain uit Weert gestart met een experiment. Tijdens het experiment worden kruiden ingezaaid in bestaande grasvegetatie. Daarmee willen we inzicht krijgen in het effect van het inzaaien bij verschillende bodembewerkingen, met als doel om de biodiversiteit te verbeteren. Het experiment is 4 oktober 2021 gestart. Twee jaar lang worden vijf verschillende bewerkingen toegepast en gevolgd. Dit gebeurt bij de skatebaan in Leesten-Oost en bij de natuurvijver naast het trainingsveld van FC Zutphen aan het Leestensepad.

Kruiden verhogen biodiversiteit

Om de algehele biodiversiteit te verhogen, is het noodzakelijk om ook grasvelden kruidenrijker te maken. Of kruiden in grasland kunnen groeien, hangt voor een deel af van de concurrentie met het gras, hoeveel open bodem er is en het moment en de vorm van inzaaien. Het experiment is in het najaar gestart omdat dan de bodemtemperatuur hoger is dan in het voorjaar en de concurrentie van grassen lager. Het mengsel zal bestaan uit circa 20 soorten inheemse kruiden die op verschillende momenten in het jaar bloeien.

Experiment

In dit experiment worden kruiden gezaaid met drie verschillende bodembewerkingen. Dit betekent dat de grond op drie verschillende manieren geschikt wordt gemaakt voor het inzaaien. Zo kunnen we onderzoeken wat het verschil is in kieming en vestiging van de zaden in verschillende bodemstructuren van een bestaande grasmat. Het zaaien gebeurt door het gras en bestaande vegetatie kort te maaien, de grond in verschillende stroken op verschillende manieren te frezen en het kruidenmengsel machinaal in te zaaien.

Informatie

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het proces. Ook vindt u informatieborden op de proeflocaties.