Houtstook en houtrook

Houtstoken heeft invloed op uw gezondheid en die van buurtgenoten. In de rook die ontstaat bij het gebruik van een houtkachel, barbecue of vuurkorf zitten schadelijke stoffen, zoals fijnstof en roet. Ook als de rook niet zichtbaar is, kunnen schadelijke stoffen aanwezig zijn. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen tijdens het houtstoken hangt af van de manier waarop er wordt gestookt.

Houtstook tips

  1. Gebruik alleen schoon hout dat goed gedroogd is. Vochtig hout verbrandt onvolledig, waardoor veel ongezonde stoffen vrijkomen. Hout moet minimaal 2 jaar drogen.
  2. Stook geen geïmpregneerd of geverfd hout, daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is daarom verboden om bewerkt hout te verbranden. Ook verbranden van snoeihout of afval is verboden.
  3. Brandbare blokken van geperst hout, zonder toevoegingen zijn het minst schadelijk. Gebruik blokken met het FSC- of PEFC-keurmerk. Stapel ze losjes, zodat er veel zuurstof bij kan. Zo kan het hout volledig verbranden en komen er minder schadelijke stoffen vrij.
  4. Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen.
  5. Laat de barbecue, vuurkorf of houtkachel uit bij windstil of mistig weer. De rook blijft dan hangen en kan veel rook- en geuroverlast veroorzaken.

Op de Stookwijzer en stookalert ziet u wanneer het vuur beter uit kan blijven.

  1. Een elektrische barbecue geeft nauwelijks (rook)overlast voor de omgeving. Toch kan in alle barbecues giftige rook ontstaan doordat vocht en vet uit het vlees druipt en verbrandt in de vlammen. Een vet opvangplaatje helpt dit voorkomen.

Lees meer over de gevolgen van hout stoken voor het milieu en de gezondheid op de website van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

Toch overlast? Blijf in gesprek

Vooral mensen met astma of COPD kunnen slecht tegen houtrook. Neem een klacht van uw buren daarom serieus en blijf in gesprek met elkaar. Ga samen na wanneer de overlast plaatsvindt en waar deze uit bestaat. Op www.houtrookvrij.nl vindt u meer informatie over het voorkomen van hinder.

Wat kan de gemeente doen?

Er zijn geen duidelijke landelijke regels waarop gehandhaafd kan worden. Daardoor is het voor de gemeente erg lastig om tegen houtrookoverlast op te kunnen treden. Ook is het (nog) niet mogelijk om houtkachels bij particulieren te verbieden. De houtstoker heeft een eigen verantwoordelijkheid dat de houtkachel geen overlast veroorzaakt.

De mate waarin overlast wordt ervaren verschilt per persoon. De ervaring leert dat het per situatie enorm veel tijd van toezichthouders kost om tot de term ‘objectieve overlast’ te komen vanwege de vaak subjectieve argumenten. Daarnaast is de capaciteit voor toezicht is beperkt.