Nieuwe woonwijk Leesten Schouwbroek

De gemeente Zutphen wil een nieuwe woonwijk maken tussen het buitengebied en de wijk Leesten: Leesten Schouwbroek. Een duurzame wijk die een mooie overgang vormt tussen het buitengebied en Leesten. De wijk moet voldoende woningen krijgen, maar ook voldoende groen. Spelen en ontmoeten én ingericht zijn op klimaatverandering is ook belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het afvoeren van hemelwater (regen, sneeuw, hagel).

Denkt u met ons mee?

Een nieuwe woonwijk ontwikkelen kunnen we natuurlijk niet zonder u. U kent Zutphen, weet wat u belangrijk vindt in een woongebied en wat de kwaliteiten en de aandachtspunten kunnen zijn. We hebben een website ontwikkeld waarin u op verschillende momenten online uw mening kunt geven over de komst van de nieuwe woonwijk.

Lees alle informatie over Leesten Schouwbroek, bekijk de planning en geef uw mening.

Luchtfoto van het gebied Leesten-Schouwbroek, met de rotonde
Gebied Leesten Schouwbroek. Foto: Arjan Gotink