Nieuwbouw Park Helbergen

Park Helbergen ligt tussen de Vierakkerse Laak, de IJsseldijk, de Waarden en de Laan naar Eme. Omwonenden en andere betrokken inwoners hebben samen met de gemeente meegedacht over de invulling van Park Helbergen.

Park Helbergen is ingedeeld in 3 gebieden:

  • Noordzijde: woningbouw
  • Middendeel: groenzone
  • Zuidzijde: tijdelijke invulling, later woningbouw

Meer informatie over de ontwikkelingen van park Helbergen vindt u op de website Park Helbergen.nl.