11 Koninklijke onderscheidingen tijdens Lintjesregen in Zutphen

26-04-2024

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen ontvingen maar liefst 11 inwoners van de gemeente Zutphen het mooie nieuws dat zij een Koninklijke onderscheiding krijgen. Vanwege het hoge aantal ging het college van burgemeester en wethouders in de Lintjesregen TukTuk op pad langs alle gedecoreerden. De elf gelukkigen krijgen de onderscheiding vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving.

"We zijn in de gemeente Zutphen enorm blij enkele lintjes te mogen uitreiken aan een aantal uitzonderlijke inwoners die zij zich enorm voor onze samenleving en daarmee voor ons allemaal hebben ingezet.

Deze mooie koninklijke onderscheidingen zijn niet alleen een uiting van de grote waardering voor de persoonlijke inzet, toewijding en prestaties van deze bijzondere mensen, maar tonen ook het enorme belang van betrokkenheid bij mensen, inwoners van Zutphen en onze gemeente in het algemeen.

Namens de Koning, onze gemeenteraad en college en persoonlijk dank ik alle gedecoreerden voor hun geweldige inzet en feliciteer ik hen met deze welverdiende erkenning. Hun voorbeeld laat zien hoe belangrijk samenwerking en actieve betrokkenheid bij onze samenleving is en op hoeveel waardering dat kan rekenen. Ik hoop dat vele anderen uit Zutphen en Warnsveld hierdoor worden geïnspireerd om ook bij te dragen aan een gemeente waar we echt met elkaar samen leven en elkaar steunen."

Burgemeester Wimar Jaeger

Hieronder leest u wie de gedecoreerden zijn en wat hun verdiensten zijn.

Sietze Wierda (79) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wierda is al vele jaren actief op het gebied van cultuur en historie in de stad Zutphen, als directeur van de muziekschool Zutphen (1969-1998) en daarnaast.

Zijn jarenlange werkzaamheden voor de werkgroep Bouwhistorie Zutphen (tot 2022) bestonden niet alleen uit het gedetailleerd in kaart brengen van de bouwkundige historie van panden; hij zocht ook in de Zutphense archieven de geschiedenis op van alle bewoners. Hij hielp nieuwe leden en is tijdelijk voorzitter geweest. In het voorbereiden van excursies en geven van rondleidingen op onder andere monumentendagen liet hij op boeiende wijze de mensen delen in zijn kennis over de stad.

Tussen 1997 en 2008 was hij één van de voortrekkers en pijlers van het ‘s Gravenhoffestival; een tweejaarlijks muziekfestival op en rond het ’s Gravenhof. Als medebedenker, muzikale duizendpoot, arrangeur, orkesttrainer en dirigent stond de heer Wierda aan de basis van Stichting Ludwigs Wieg. Opgericht naar aanleiding van het verhaal dat Ludwig van Beethoven mogelijk niet in Bonn maar in Zutphen is geboren. Het vele voorwerk resulteerde in 3 uitvoeringen van het muziekdrama “Ludwigs Wieg” (2007-2012).

In de periode dat Zutphen een vriendschapsband met Shrewsbury onderhield (tot 2018) was de heer Wierda zeer actief lid en ook jaren voorzitter van het comité. Ook was hij nauw betrokken bij de activiteiten rond de Britse held Sir Philip Sidney.

In 2010 ontving de heer Wierda de Meander, de gemeentelijke onderscheiding die wordt toegekend als blijk van waardering en dankbaarheid aan personen, ingezetenen of niet-ingezetenen van de gemeente Zutphen wegens bijzondere verdiensten van zeer bijzondere aard voor de Zutphense samenleving. Deze blijk van waardering was voor al zijn activiteiten die hij met groot enthousiasme, met grote inzet en vaak met groot succes voor de gemeente Zutphen heeft ondernomen.

Nog steeds is de heer Wierda deskundig en enthousiast gids (sinds 2015) voor de Walburgiskerk en de daarin gevestigde Librije. Aardig te vermelden: de heer Wierda heeft alle kosters van de kerk uit de periode 1591-2016 in kaart gebracht.

Sietze Wierda is een onmisbare pijler waarop het sociaal-culturele leven in en om Zutphen rust.

Sietze Wierda

Jan Waanders (79) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Het hele jaar rond is de heer Waanders de drijvende kracht achter de Schooltuinen in Warnsveld. Het begint met de aankoop van zaden en uitzetten in bakjes. Daarna worden de gronden klaargemaakt: ploegen, bemesten en uitzetten velden. Vanaf april zijn de tuinen weer geopend en dan is de heer Waanders present om de kinderen te ondersteunen op woensdagmiddag en zaterdagmorgen. De kinderen kunnen dan oogsten en de tuinen onderhouden. Hij brengt hen ook kennis bij over en respect voor de natuur. Voor de ouders is de heer Waanders er altijd als aanspreekpunt. Tussendoor geeft hij de tuinen nog water, als dat nodig is.

Als voorzitter van de Schooltuinen vindt de heer Waanders het belangrijk een bijdrage te kunnen leveren aan het tuinplezier en overdracht van kennis van tuinen aan de Warnsveldse jeugd.

Jan Waanders

Hans Reinders (71) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Reinders zet zich met hart en ziel in voor zijn in Nederland ontwikkelde, wereldwijd gepatenteerde, duurzame klimaatbeheersing technologie. Zijn onderneming Oxycom was met haar nieuwe duurzame technologie de tijd vooruit in 2002. De heer Reinders bleef geloven in zijn technologie en had als uiteindelijke doel altijd maar één ding voor ogen – het verlagen van de wereldwijde carbon footprint. Niet alleen voor ons maar vooral voor onze kinderen en kleinkinderen. Deze duurzame klimaatoplossing is een belangrijke doorbraak om de wereldwijde carbon footprint te kunnen reduceren.

De heer Reinders wordt dit jaar in juli 72 jaar, maar hij is nog dagelijks te zien bij het bedrijf en is gedreven om zijn steentje bij te dragen voor de toekomst. Het waren geen makkelijke jaren, maar de technologie wordt nu wereldwijd erkend.

Hij is het type doorzetter dat risico's neemt waar een ander opgeeft en met passie helpt hij de wereld een beetje beter te maken. Zo behoorde Oxycom in 2019 tot de finalisten van het Nationaal Icoon; een competitie uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Tijdens zijn zakelijke reizen naar het buitenland kwam de heer Reinders op het idee een Ribs & Blues festival te organiseren in Raalte met inbreng van het Raalter bedrijfsleven, gemeente en onderwijs. Een festival met spareribs, blues muziek en drankjes erbij. Volgend jaar wordt dit al voor de 25e keer georganiseerd. Een klein evenement is uitgegroeid tot één van de grootste bluesfestivals van Nederland met gratis entree en optredens van vele internationale blues legendes. Niet alleen het idee kwam van de heer Reinders, het succes is mede te danken aan zijn grote inzet.

Hans Reinders

Jenneke Kleijn (55) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

‘Juf Jenneke’ is al sinds 1994 actief als vrijwilligster. Bij Perspectief heeft zij zich jarenlang ingezet voor de peutergroepen. Ze was er altijd, toonde grote betrokkenheid bij de peuters, de ouders maar ook de collega’s. Door haar inzet was er continuïteit en stabiliteit in de peutergroepen.

In de periode 2013-2018 was mevrouw Kleijn actief als vrijwilligster bij Peuterspeelzaal Dikkertje Dap. Zij verrichtte alle voorkomende werkzaamheden bij binnen- en buitenschoolse activiteiten. Was daarin zeer nauwkeurig en ijverig. Door het enthousiasme en plezier dat zij uitstraalde waren de kinderen dol op haar.

Tot op heden is mevrouw Kleijn nog steeds actief als vrijwilligster. Sinds 2019 als activiteitenbegeleidster van bewoners van Sutfene (nu Sensire), een woonzorgcentrum voor met name ouderen met lichamelijke en/of psychogeriatrische beperkingen. Iedere week op donderdagmiddag gaat mevrouw Kleijn met andere vrijwilligers en een groep bewoners in een rolstoel, de stad in. Een praatje vooraf en na afloop hoort daarbij. Daarnaast haalt ze iedere vrijdagmorgen bewoners op van hun kamer/appartement voor activiteiten in de activiteitenruimte en ze brengt de bewoners na afloop ook weer terug. Ze gaat respectvol om met de bewoners en hun mogelijkheden.

Mevrouw Kleijn is zeer trouw waar het haar vrijwilligersactiviteiten betreft.

Jenneke Kleijn

Jan te Lindert (78) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Al vele jaren zet de heer Te Lindert zijn expertise als financieel adviseur in voor instellingen/activiteiten met een sociaal/maatschappelijk en of cultureel doel.

Zoals Stichting de Bovenkamer. Zij bieden een thuis aan mensen die te maken hebben met de invloed van dementie; op henzelf, op vrienden en familie. De heer Te Lindert is medeoprichter en verantwoordelijk voor de financiën.

En het Odensehuis, een ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblematiek of beginnende dementie en hun naasten. Zijn inzet heeft gezorgd voor het veilig stellen van subsidies van het Oranjefonds en het VSB-fonds. Dat was zonder de inzet van de heer Te Lindert zeker niet gelukt.

Geroemd worden zijn snelheid van handelen en accuratesse en zijn ervaring om projecten in (financieel) goede banen te leiden. Bij Filmtheater Luxor waar hij ook coördinator/manager was, werd onder zijn leiding een professionaliseringsslag gemaakt. Zijn duidelijke visie op de programmering en de toekomst van het filmhuis leidden tot een herprogrammering en samenwerking met Theater De Hanzehof. Hij initieerde en begeleidde een ingrijpende verbouwing en aanpassing aan de moderne tijd. Zijn inzet heeft de basis gelegd voor het huidige filmtheater Luxor dat samen met de Hanzehof het culturele hart van Zutphen vormt.

Bij de Zutphense HAND (Hulp Aan Noodlijdende Derden) is de heer Te Lindert gestart in 2013 als administrateur. Maar snel werd hij penningmeester en ook nog voorzitter (sinds 2020). Belangeloos zet hij zich in om de Kringloopwinkel goed te laten functioneren. Zijn ideeën hebben geleid tot een metamorfose van de winkel om meer inkomsten te kunnen genereren. Zijn daadkracht leidt soms tot weerstand maar ook daar kan hij heel goed mee omgaan.

De heer Te Lindert was mede-oprichter van de Cello Academie en het 2-jaarlijks Cellofestival (2001). Daar wordt een podium geboden voor (internationale) cellisten. Tijdens de beginfase betrokken als financiële man maar daarnaast altijd bereid overige hand-en-spandiensten te verrichten. Ook nu nog als gastheer biedt hij studenten onderdak en indien nodig eten en drinken tijdens het festival.

Jan te Lindert

John Peter Murray (54) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Murray heeft en zet zich al jarenlang in voor de verbinding en betrokkenheid bij de gemeente Zutphen. Als eigenaar van Murray Mode was hij actief binnen Winkeliersvereniging Koopcentrum de Vijver. Hij organiseerde vanuit die functie diverse activiteiten voor de inwoners van Zutphen. Daarmee creëerde hij verbinding in de buurt en de gemeente.

Binnen het bestuur van MKB Zutphen behartigde hij de belangen van de ondernemers van Zutphen. In die tijd was de heer Murray ook bestuurslid van TIP Zutphen (Toeristisch InformatiePunt). Daarmee zette hij Zutphen op de kaart. Hij vindt het belangrijk verbindingen te leggen in de samenleving en wil kennis delen waar dat mogelijk is.

Vanaf 1997 is de heer Murray actief binnen de Stichting Sinterklaasviering Zutphen. Nadat hij 5 jaar de rol van Piet vervuld had werd hij betrokken bij het bestuur (naast het 'Piet-zijn'; een rol die hij met passie vervulde) en sinds 2007 als voorzitter toen zijn vader het stokje overdroeg. Met zijn bevlogenheid en betrokkenheid weet hij ieder jaar de vrijwilligers te motiveren en inspireren. Zijn belangrijkste motivatie is om er voor de kinderen een onvergetelijke dag van te maken.

De heer Murray was ook enkele jaren actief binnen de Achterhoekrunners: een groep hardlopers die o.a. deelneemt aan de Roparun. Hij was zeer actief met het inzamelen van geld voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de Roparun, 560 kilometers, was hij voor het estafetteteam een steunpilaar, motivator, stimulator en inspirerende medeloper. Opbrengsten werden onder andere geschonken aan het Hospice in Zutphen en Warnsveld.

De heer Murray is een inwoner van Zutphen die zich met passie, enthousiasme, liefde en humor inzet om Zutphen positief op de kaart te zetten, zowel voor inwoners als toeristen.

John Peter Murray

Jan Rossel (79) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Rossel is iemand waarvan je denkt dat hij natuurlijk al een Koninklijke Onderscheiding heeft ontvangen in het verleden. Maar dat is niet het geval. Wel heeft hij in 2008 de Meander ontvangen, de gemeentelijke onderscheiding.

Hij heeft zich zeker al vanaf de jaren zeventig verdienstelijk gemaakt voor de Warnsveldse gemeenschap en daarbuiten en is al die tijd wel elke dag met niet aflatende inzet actief.

  • CDA raadslid Warnsveld (draagspeld goud Warnsveld uitgereikt in 1994)
  • 15 jaar actief bestuurslid van Oranjevereniging Warnsveld
  • Zeer actief bestuurslid / penningmeester van buurtvereniging Hovobo
  • Actief vrijwilliger protestantse gemeente Warnsveld Leesten
  • Is de “motor” van de jaarlijkse Eekschuurmarkt voor zijn rekening
  • Actief als vrijwilliger voor ouderenwerk
  • Bezit groot archief – papier, dia’s – over historisch Warnsveld, geeft lezingen
  • Was betrokken bij de samenstelling van het boek over de Martinuskerk Warnsveld

De heer Rossel is bijzonder dienstbaar en doet klussen alsof ze vanzelfsprekend zijn.

Jan Rossel

Greet Hendriken (75) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Hendriksen is al jarenlang vrijwilligster bij de Zonnebloem Warnsveld (sinds 2001). Ze bezoekt gasten (met een lichamelijke beperking) voor een gesprek en motiveert hen deel te nemen aan activiteiten. Haar doel is dat mensen niet vereenzamen. Als bestuurslid bezoekwerk beoordeelde zij potentiële gasten om te kijken of zij tot de doelgroep behoorden en koppelde deze gasten aan vrijwilligers.

Daarnaast staat het leven van mevrouw Hendriksen in het teken van (mantel)zorgen voor anderen. Haar man na een bypass operatie en behandeling lymfeklierkanker. Ook voor vrienden, kennissen, collega's en buren. Wegbrengen/ophalen, een gesprek, kaartjes sturen daar maakt mevrouw Hendriksen tijd voor en dat vindt ze belangrijk, zodat je weet dat er iemand is die aan je denkt. Voor haar dochter met fibromyalgie is ze een grote (emotionele) steun en hulp bij alle voorkomende activiteiten. En zeker nu zij naast fibromyalgie ook is gediagnosticeerd met chronische lymfatische leukemie.

Door het (intensieve) mantelzorgen voor haar man en dochter heeft zij deze activiteiten wat moeten verminderen maar nog steeds doet zij bezoekwerk voor de Zonnebloem.

Mevrouw Hendriksen voert haar activiteiten uit met grote vanzelfsprekendheid, liefde en zorg voor anderen.

Herman Strijdveen (81) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Als beheerder en secretaris (en tijdelijk penningmeester) van Dierenweide t Spiker was de heer Strijdveen de oprichter en drijvende kracht achter de dierenweide.

Vanaf 2011 heeft hij er alles aan gedaan om de dierenweide te behouden: vrijwilligers en donateurs werven om een stal te kunnen bouwen en een goede omheining neer te zetten. De heer Strijdveen ging daarin voorop. Hij had ook kennis van de dieren en wist een goed evenwicht te vinden in de dieren die bij elkaar pasten op de beschikbare oppervlakte.

De keuze voor jonge dieren zorgde wel dat de heer Strijdveen op zoek moest naar goede tehuizen als er dieren over waren. Alle gegevens werden door hem genoteerd en bijgehouden. Bij (bijna) iedere bevalling was hij aanwezig, ook 's nachts. Als een vrijwilliger zijn dienst vergeten was belde hij je na. Je kon altijd bij hem terecht met vragen. Met zijn grote kennis van de dieren en materialen was hij een fijne leermeester.

Ook voor de bezoekers aan de dierenweide was hij altijd beschikbaar voor uitleg en informatie. Om de groep verzorgers/vrijwilligers bijeen te houden organiseerde de heer Strijdveen periodieke bijeenkomsten. Hierdoor is een hechte club ontstaan.

Door zijn leeftijd en afnemende gezondheid heeft de heer Strijdveen afscheid moeten nemen. Maar omdat hij tegenover de dierenweide woont houdt hij het wel en wee van de dieren nog steeds in de gaten en kun je nog steeds bij hem terecht voor advies.

Naast deze activiteiten is de heer Strijdveen mantelzorger voor zijn vrouw die een dwarslaesie heeft na een ongelukkige val in 2003. Ook voor de buren staat hij klaar om te helpen of allerhande klussen te doen. En hij helpt zijn dochter met inpakken in de groentewinkel.

Herman Strijdveen

Harm Kuijper (68) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ruim 25 jaar zet de heer Harm Kuijper zich in om de verhalen van gesneuvelde Engelse en Canadese soldaten uit de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Met zijn eerste website Normandy Veterans heeft hij veel beeldmateriaal gedeeld van talrijke bezoeken van Engelse wo2 veteranen.

Voor diverse veteranen en families heeft de heer Kuijper financieel geregeld dat ze naar Nederland konden komen om deel te nemen aan festiviteiten en herdenkingen. Hij heeft zelfs veteranen in huis genomen.

Voor het HILL112 project in Normandië ondersteunt de heer Kuijper zijn beste vriend Ben Oostra door het begeleiden van veteranen en samenkomsten in het bijzijn van Z.K.H. Prins Edward van Engeland. Het HILL112 comité, onder leiding van zijn vriend, heeft gezorgd voor een groot monument.

Ontelbare uren heeft de heer Kuijper gestoken in de website ww2memorial.nl. Op deze website staan ruim 100 biografieën van soldaten die in en om Warnsveld en Zutphen gesneuveld zijn om hen een gezicht te geven en hij vult deze informatie nog steeds aan. De informatie is het resultaat van het bundelen en verifiëren van informatie uit openbaar gemaakte oorlogsrapporten, uit boeken en andere oorlogsdocumentatie en van personen die na de oorlog naar Canada zijn afgereisd.

De heer Kuijper heeft nog elke week contact met een Nederlandse veteraan die na de oorlog naar Canada is afgereisd. 'Opdat wij niet vergeten' is ook het doel van zijn presentaties op scholen in Warnsveld en Zutphen. Leerlingen van verschillende scholen hebben naar aanleiding van één van zijn presentaties een monument geadopteerd.

Harm Kuijper

Meindert Hagenbeek (76) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds vele jaren is de heer Hagenbeek op vele fronten actief in de Warnsveldse gemeenschap. Zowel op sportief vlak binnen bijvoorbeeld de Warnsveldse Boys als sociaal cultureel.

Gedurende 65 jaar lidmaatschap van de Warnsveldse Boys is de heer Hagenbeek actief geweest als trainer pupillen en junioren, secretaris jeugdbestuur, organisator van voetbalkampen en hoofdleider jeugdafdeling. Voor zijn verdiensten in het jeugdvoetbal ontving de heer Hagenbeek de zilveren speld van de KNVB. De heer Hagenbeek is nog steeds betrokken bij het reilen en zeilen binnen 'zijn cluppie' en niet alleen als trouw supporter.

Zijn toewijding voor het dorp Warnsveld uit zich in betrokkenheid bij de jaarlijkse Gondelvaart, het behoud van de bibliotheek in Warnsveld en is hij recentelijk nog actief betrokken geweest bij de oprichting van de buurtkoelkast. De heer Hagenbeek was ook één van de ondersteuners van het maken van een film over het dorp Warnsveld. Deze film genaamd Dorp Warnsveld 2020 is diverse malen vertoond.

Meindert Hagenbeek