SUN Zutphen klaar voor aanvragen noodhulp

20-12-2023

Maandag 18 december vond in het stadhuis van Zutphen de ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Stichting  Urgente Noden Zutphen, kortweg SUN Zutphen.

SUN Zutphen is recentelijk opgericht en wordt in januari 2024 operationeel. SUN Zutphen biedt noodhulp aan mensen met urgente financiële nood die tussen wal en schip dreigen te vallen omdat zij nergens anders meer terecht kunnen. Hulp- en dienstverleners kunnen in dat geval een aanvraag doen voor inwoners met financiële problemen. De stichting ondersteunt die inwoners met een financiële bijdrage in de vorm van een gift of renteloze lening. De gift wordt in beginsel in natura verstrekt.

Eva Boswinkel wethouder armoedebestrijding: “Met deze samenwerking bieden we mensen makkelijk bereikbare en vooral snelle hulp. Noodhulp die het verschil kan maken. Sun Zutphen is daarmee een belangrijke samenwerkingspartner voor de gemeente. Ook al omdat via SUN mensen in beeld komen die nog geen hulpverlening krijgen, maar dat wel broodnodig hebben. Samen met SUN Zutphen werken we op die manier aan betere bestaanszekerheid voor meer mensen. Helaas hoort noodhulp daar nog bij.”

Van huishoudelijke apparatuur tot huur of borg

Giften of een lening worden bijvoorbeeld verstrekt voor de aanschaf van huishoudelijke apparatuur, witgoed, meubels, kleding, een computer, medische kosten of voor de eerste maand huur of borg. SUN Zutphen geeft deze ondersteuning aan mensen die wonen in Zutphen en Warnsveld. 

Tijdens de bijeenkomst op 18 december is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen gemeente en SUN Zutphen. Wethouder Eva Boswinkel gaf uitleg over hoe het aanbod van SUN Zutphen aansluit op het gemeentelijke armoedebeleid. Ook presenteerden de bestuursleden van  SUN Zutphen zich, onder wie de voorzitter, Martijn Traas, secretaris Ylva Schutte en penningmeester, Harrij Hissink. 

Landelijk netwerk

In Nederland zijn meer dan 27 SUN-noodhulpbureaus in ruim 100 gemeenten actief. De Stichting is een samenwerkingsverband van hulp- en dienstverlenersorganisaties, particuliere donateurs en de gemeenten. Het door donateurs en fondsen beschikbaar gestelde giftenbudget gaat voor 100% naar de noodhulp. De organisatiekosten worden door de gemeente betaald. SUN Zutphen heeft een startbudget gekregen van een aantal vermogensfondsen. De fondsen zijn blij dat iemand met kennis van de lokale situatie de aanvraag weegt en snel kan handelen. Zo nodig kan binnen 24 uur financiële noodhulp worden geboden.

Martijn Traas voorzitter SUN Zutphen: “Door de werkwijze van SUN kunnen we snel, doelgericht en met de juiste ondersteuning reageren op hulpvragen. Dankzij ons in Zutphen groeiende netwerk, komen meer mensen in beeld die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Mensen in nood die net niet passen in de standaard regelingen voor hulp. Zij kunnen nu bij ons terecht. En wij helpen binnen 24 uur. Dat is wat mensen nodig hebben!”